Tilbake til 1.siden Storviltprøver

Finn vegen Hisås-stevnet

 

Buer/Kornsjø skytterlags styre i 2002 Lagmestere 1974- 
Arrangementstekniske filosoferinger - Hisås-stevnet Dugleiksmerke-ranking 1947-
Banefoto

Sist oppdatert: 13.01.03

2002 (2001, 2000, 1999, 1998, 1997)

26/12 Kristen Berg

Kristen Berg 160302 @Lars-Ole AasgårdDen 26/12 mottok vi det triste budskapet om at Kristen Berg var død.
Kristen var aktiv i Buer skytterlag siden slutten av 60-tallet, og ble valgt
inn i styret første gang i 1970. Da Buer og Kornsjø skytterlag slo seg
sammen i 1973 ble han valgt til det nye lagets første sekretær. I alle
årene etterpå var han en drivkraft og betydelig ressurs enten han selv var
med i styret, eller hadde andre verv. Siste innsats på skytebanen var
årets dugleikmerkeskyting den 22/8 hvor han skjøt til gylt merkekrav for
25. gang.
 

Bildet til venstre er tatt under den første ordentlige testen av elektronikk-
skivene på 100m den 16.mars i år. Levende opptatt av teknikk som han
var, var han også en pådriver når det gjaldt innføringen av denne nye
teknikken på vår skytebane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/12 JULESKYTING

Denne spesielle skytingen ble i år arrangert for 20. gang og samlet i alt 23 deltagere. Alle klasser,
 - barn og voksne -  skyter 10 skudd hver, og konkurrerer om en bestemannspremie regnet ut etter
et respittsystem. Vinner i år ble veteranen Hans Buer med 99 poeng.

Juleskyting 2002

Resultater:

1.     Hans Buer                               99 p.
2.     Anne-Christine Ødegaard        97 p.
3.     Daniel Gundersen Olsen       
  95 p.
4.     Morten Bergstrøm                   94 p.
5.     Jan Jansen                               92 p.
6.     Daniel Engebretsen                  91 p.
7.     Thomas Hermansen                 89 p.
7.     Egil Saksæther                        89 p.
9.     Christopher Martinsen             86 p.
10.   Atle Berg       
                        82 p.
11.   Camilla Vaglen                        81 p.
12.   Stein Gunstrøm                        80 p.
13.   Petter Hagen                           78 p.
14.   Mona Høie Hult                      77 p.
15.   Karsten Engebretsen               75 p.
16.   Bjørn Åge Olsen                     74 p.
16.   Anne-Kari Olsen                    74 p.
18.   Kjell Einar Vaglen                   72 p.
19.   Daniel Grading                        66 p.
20.   Stine Merethe Olsen               65 p.
21.   Jan Grading                            61 p.
22.   Bjørn Hagen                           59 p.
23.   Kristian Berg                          50 p.

 

8/11 ÅRSFEST

Årsfesten ble tradisjonen tro holdt på Bøkevangen hvor ca. 20 medlemmer deltok.
Under middagen ble det foretatt utdeling av diverse hedersbevisninger. Eva Marie
Jansen fikk et fat og et stipend for hennes 6.plass på Landsskytterstevnet. Hans Buer
fikk også fat og et stipend, og ble i tillegg tildelt Buer/Kornsjø skytterlags Fortjeneste-
medalje. I følge statuttene utdeles medaljen til "medlemmer som har utmerket seg med
fremragende idrettslige prestasjoner samt annen spesiell innsats for laget". Det var ikke
vanskelig for styret å enes om at Hans skulle tildeles medaljen i år. Deltagelse på
Østfolds seirende lag i veteranenes lagskyting på Landsskytterstevnet samt andre
topplasseringer på LS og Viken II i år såvel som tidligere år faller naturlig under betegnelsen
 "fremragende idrettslige prestasjoner"! Etter middagen samlet man seg til videre samvær
ut i de små timer.
 

 

 

23/10 ÅRSMØTE

Skytterlagets årsmøte ble i år avholdt på Hisåsen skytebane. 12 medlemmer hadde møtt frem. Møtet ble raskt og greit
gjennomført uten de helt store diskusjoner. Foruten vanlige årsmøtesaker som regnskap og beretninger var det bare en
sak til behandling, og det var kontigentforhøyelse. Styret foreslo for årsmøtet å heve kontigentsatsene, noe som sist ble
gjort i 1990. Etter litt meningsutveksling fattet årsmøtet vedtak om å forhøye kontigenten i tråd med styrets forslag.
Fra 2003 vil skytterlagets kontigent være slik: Barn u/18 år kr. 50.-, voksne kr. 150.- og voksne aktive kr. 300.-

Skytterlagets styre i 2002-2003

Formann: Jan Jansen (1 år)
Nestformann: Tore M. Brække (2 år)
Sekretær: Lars-Ole Aasgård (gj.står) 
Kasserer: Willy Brynildsen (2 år)
Styremedlem: Svein de Flon (gj.står)
Ungdomsleder: Svein Bergstrøm (2 år)

Varamenn: Øystein Moræus og Stein Gunstrøm
Revisorer: Edvard Edvardsen og Hans Buer
Ungdomsutvalg: Svein Bergstrøm, Stein Gunstrøm og Svein de Flon
Skifeltutvalg: Tore M. Brække
Innendørskomite: Svein Bergstrøm, Stein Gunstrøm, Anne-C. Ødegaard og Morten Bergstrøm
Instruktører: Stein Gunstrøm og Jan Jansen

Ombudsmenn: Styret

Materialforvalter: Egil Saksæther

Valgkomité: Kristen Berg og Stein Gunstrøm

Les årsmeldingen

Foran fra venstre: Egil Saksæther, Kristen Berg, Edvard Edvardsen, Stein Gunstrøm, Hans Buer og Øystein Moræus
Bak fra venstre: Willy Brynildsen, Tore M. Brække, Svein de Flon, Jan Jansen, Lars-Ole Aasgård og Svein Bergstrøm

4-10/8 LANDSSKYTTERSTEVNET, Os

Årets landskytterstevne ga oss den største medaljehøsten noen gang.

Hans Buer deltok på Østfolds lag i samlagsskytingen for veteraner. Han gjorde ingen feil, og prikket inn 100p.
Da alle hadde skutt viste det seg at det var 2 andre lag, Nord-Østerdal og Uttrøndelag som hadde like mange poeng
som Østfold, nemlig 394. Omskyting måtte til og her falt Uttrøndelag av lasset med en gang, mens Nord-Østerdal og
Østfold igjen fikk likt resultat. Etter rangering viste det seg at Østfold var best. Dette laget vant også lagskytingen ved
Viken II så man må kunne si at dette er Norges beste veteranlag!

1 Østfold skyttersamlag      394 (e.o.) 
     Rolf Kristiansen, Råde, V65             99 
     Hans Buer, Buer/Kornsjø, V65            100 
     Johan-Martin Syversen, Eidsberg, V55        96 
     Robert Larsen, Torsnes, V55             99
[Resultatliste]
 

Hans skjøt også godt på felten, og plasserte seg som nummer 13 med 30/20. I finalen skjøt han 11/8 og kom i posisjon
for omskyting om 2-3 plassen. Førsteplassen var det ikke noe å gjøre med. Den hadde allerede Kjell Langeland fra Tysse
sikret seg med fullt hus i finalen. I omskytingen tapte Hans knepent for Birger Bendiksen fra Fagernes, men fikk altså en
flott 3.plass og tilhørende mesterskapsmedalje. [Resultatliste]

Eva Marie Jansen er første års junior, men blandet seg allikevel inn i toppen når det gjaldt juniorerenes baneskyting.
I hovedskytingen perset hun ved å skyte (150+99) 249p., og hun plasserte seg som nummer 9 foran omgangen. Denne
gjennomførte hun på beste måte, og med 100p var hun med helt i toppen. Det ble omskyting om plassene 2-7 og
Eva Marie fikk 6.plassen. For denne prestasjonen fikk hun ungdomsmedaljen. [Resultatliste]

 

 

Resultater, premielister kan leses på: www.dfs.no/ls/ls02/titopp/index.htm
Andre LS-sider: www.dfs.no/ls/ls02/index.htm

 

Eva Marie Jansen og Hans Buer; - stolte medaljevinnere!

 

 

 

Resultatene:

  Bane Felt
Hans Buer 245 30/20 - 41/8  3.plass
Edvard Edvardsen 244 27/15
Eva Marie Jansen 249 - 349  6.plass 28/14
Linda de Flon 185  
Jan Jansen 211 27/7 - 17tr. i stangskytingen

 

6-9/6 VIKEN II, Oslo Østre

Hans Buer ble nr. 2 i mesterskapet for V65 etter å ha skutt 248+100=348.
Han deltok også på Østfolds vinnerlag i veteranenes lagskyting. Laget besto
av Rolf Kristiansen (99), Johan M. Syversen (98) og Robert Larsen (99) og
Hans (99). Til sammen fikk de 395 poeng, - ett mer enn Akershus på andreplass.

Øvrige deltagere fra Buer/Kornsjø:

Jan Jansen (4) 205p.
Øystein Moræus (2) 193p.
Eva Marie Jansen (Jr) 244
Edvard Evardsen (V65) 242p.

8/6 KRETSMESTERSKAP 2.KRETS - BUER/KORNSJØ SKL.

Kretsmesterskapet samlet 26 deltagere. Se resultater og premieliste.

4.-5.05 Frogn og Drøbak  -  Moss og Våler

Moss og Våler

Junior:
Eva Marie Jansen 5. plass 247+98=345

V65:
Hans Buer 246
Edvard Edvardsen 246

Klasse 2:
Morten Bergstrøm 193+92=285

Klasse 3:
Anne Christine Ødegaard 227+94=321

Klasse 4:
Jan Jansen 214

Frogn og Drøbak

V65:
Hans Buer 7.plass 150+99=249+99=348
Edvard Edvardsen 147+96=243

Klasse 2:
Morten Bergstrøm 118+65=183+84=267

Klasse 3:
Anne Christine Ødegaard 142+90=232+97=329

19-21.04 Hisås-stevnet

Siste gang med 20 pappskiver på 200m?Det var knyttet litt ekstra spenning til årets stevne da
vi for første gang skulle ta i bruk de elektroniske
skivene på 100m.Litt uvant var det nok, spesielt
for standplasslederne, men de nye rutinene kom
raskt på plass, og alt fungerte prikkfritt.

Sammen med Aremark og Halden hadde vi lagt opp
til påmelding via internett. Dette ble veldig populært
og ca. 250 skyttere ble påmeldt på denne måten.
Det var en hard jobb å plassere disse etter ønskene
de hadde, men de fleste fikk skytetidene de hadde
ønsket. Noen, - spesielt de som meldte seg på sist,
fikk nok litt annerledes enn ønskene, men det var
minimalt med reaksjoner på dette. Etter den store
pågangen på internettpåmeldingen trodde vi at det
skulle bli roligere på telefonpåmeldingen. Den første
kvelden var det fullt opp med telefoner allikevel,
og det viste seg til slutt at vi hadde fått  fler påmeldte enn på mange år. Hos oss var et ca. 370 påmeldte. Når deltagerantallet ikke
ble høyere enn 318 skyldes det bl.a. at vi måtte avlyse det første laget både på 100m og 200m lørdag. Tåka var tjukk som en grøt,
og skyting var ikke mulig. I disse 2 lagene var det til sammen 27 påmeldte så vi kan si at vi hatt ca.340 deltagere hvis værgudene
hadde stått oss bi. 318 deltagere er allikevel det høyeste deltagerantallet vi har hatt siden 1993. På 100-meteren har vi ikke hatt
så mange noen gang i Hisås-stevnets historie.

Sportslig sett var ikke årets stevne blant de store, - ihvertfall ikke for våre egne. Egil Saksæther tok en 2.plass i 1.klasse med 226p.
Eva Marie Jansen som i år er første års junior fikk en 4.plass i hovedskytingen med 246p. Omgangen satt ikke like bra så hun falt
tilbake til en 12.plass med 343p. De ellers så sikre V65-skytterne våre var også litt lenger tilbake enn vi har vært vant til.
Hans Buer var best av våre med 345p og en 5.plass. Edvard Edvardsen skjøt 343p. og kom på 7.plass.

Tore LarsenStevnet ble vunnet av Tore Larsen , Moss og Våler med 345p. foran
Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 344p. og Kurt E. Bekkevold,
Nordstrand 344p..

Prestebakke planteskoles grunnlagspokal fikk to aksjevinnere. Både Trond Midtbø, Spydeberg
og Pål Øivind Ørmen, Råde hadde 99p. og like mange 9-ere og innertiere så da var det ikke
annet å gjøre enn at begge vinner aksje.
 

 

 

                                                                          Resultater fra Aremarkstevnet

 

 

 

  Tot. antall 200m 100m 5.kl 4.kl 3.kl 2.kl 1.kl V55 AG3 V65 V73 Asp. Rekr. E.rekr. Jr.
1990 337 232 105 - 109 77 27 19

 -

 -

9 3  - 18 36 39
1991 374 265 109  - 144 79 17 21 4  - 10 4  - 6 38 51
1992 317 215 102  - 103 60 21 20 11  - 11 4  - 17 40 30
1993 380 270 110  - 132 78 29 14 17  - 7 6  - 18 32 47
1994 263 157 106  - 69 51 16 5 16  - 7 7  - 21 32 39
1995 290 189 101 86 41 21 16 4 21  - 5 5  - 22 33 36
1996 251 160 91 63 46 19 9 6 17  - 8 4  - 16 34 29
1997 232 142 90 54 45 9 12 6 16  - 8 8  - 21 28 25
1998 269 174 95 78 52 19 7 5 13  - 8 12  - 18 21 36
1999 273 186 87 81 41 28 12 9 15  - 12 8  - 14 29 24
2000 275 182 93 80 40 24 8 10 18 2 12 11 2 14 25 29
2001 275 191 84 77 42 28 9 12 21 2 14 4 0 14 31 21
2002 318 204 114 70 58 27 15 6 28 0 18 6 4 18 31 37

 

23.03.02 Lagmesterskap feltskyting

Rekrutt m/anlegg
Henrik Bjerkmann 18/6
Daniel Olsen 23/15

Rekrutt
1. Hans Erik Folkeseth 29/15 Gylt med.
2. Jens Patrik Langestrang 21/7 Søv med.

V65
1. Hans Buer 30/23 Gylt med.
2. Edvard Edvardsen 29/18

Kl. 1
1. Egil Saksæther 17/5 Sølv med.

Kl. 2
1. Øystein Moræus 20/12 Sølv med.
2. Morten Bergstrøm 19/10

Kl. 3
1. Anne Christine Ødegaard 21/6 Sølv med.
2. Tore M. Brække 18/1

Kl. 4
1. Jan Jansen 27/14 Gylt med. - Lagmester kl. 2-5
 

17.03.02 Åpent feltstevne, Rygge

4. Edvard Edvardsen 41/7 (V65)

16.03.02 Elektroniske skiver prøveskutt

Vi gjennomførte en skikkelig test av hele anlegget på 100m. Det ble skutt på alle 8 skivene,
og med standplasslederstyring, kontorfunksjoner og  publikumsvisninger på plass ble det en
god gjennomgang på alle funksjoner. Det aller meste virket OK etter litt trøbbel innledningsvis.
Feilene var ikke på den tekniske siden, men på brukersiden. Det er jo nettopp det er viktig å
gjennomføre slike tester.
[Noen bilder fra ulike faser i arbeidene med de elektroniske skivene]

10.03.02 Viken II, felt Jessheim

Hans Buer 30/17 (V65)
Eva Marie Jansen 28/14 (jr)
Jan Jansen 21/4 (4)

24.02.02 Kretsmesterskap, felt Aremark

Klassevinner V65: Hans Buer 30/23
Edvard Edvardsen 28/14 (V65)
Jan Jansen 26/13 (4)

23.02.02 Hagen Granlis feltkrus, - internt

Klasse 4:
Jan Jansen 29/15

Klasse 3:
Anne Christine Ødegaard 28/13
Tore M. Brække 25/9

Klasse 2:
Morten Bergstrøm 21/18

Klasse 1:
Egil Saksæther 13/6
Svein Bergstrøm 9/1

Vinner av krus ble Jan Jansen

10.02.02 Skiptvet, felt

Hans Buer 29/23
Edvard Edvardsen 28/14

09.02.02 Elektroniske skiver

Den første testskytingen, eller rettere sagt den andre, ble gjennomført ved at 2 skiver på
100m ble prøveskutt. Den første gangen vi skulle teste, en uke tidligere, hadde strømforsyningen
på standplass kollapset så da ble det ikke noe skyting i det hele tatt. Da vi fikk ordnet dette
viste det seg at alt virket som det skulle. Vi hadde 3 PC-er i standplasslederbua og kjørte
stevnestyring, visning og resultatservice. Akkurat det siste og kommunikasjonen mellom
Megalinks MLleder og MLVis mot Dispens Resultatserviceprogram var noe av det som var mest
spennende å teste i praksis. Dette gikk også helt greit. Nå venter vi på å avtale en mer omfattende
kurs/test-dag hvor vi skal ha alle skivene i drift med visning og sekretariat. Da skal vi gå gjennom
hele anlegget både i teori og praksis med de som skal bruke og betjene anlegget.
Litt  mer teknisk om skivene kan du lese om på storviltsidene.
[Se bilder fra arbeidene skivene]

03.02.02 Eley Cup 2002, innledende

Eva Marie Jansen 245p. 3.pl. i jr.klassen
Morten Bergstrøm 222p. 1.pl i 2.klasse
Anne Chr. Ødegaard 222p. (3.kl)
Jan Jansen 219p. (4.kl.)
Edvard Edvardsen 244p. 2.pl i V65
Hans Buer 50p. (V65)
 

03.02.02 Gränssmällen - Skee, felt

Jan Jansen 23

20.01.02 Råde, felt

Eva Marie Jansen  27/13
Hans Buer 29/22
Jan Jansen 24/17

06.01.02 Trøgstad, felt

Hans Buer 30/26 - klasseseier i V65
Edvard Edvardsen 30/17
Jan Jansen 24/11

 

29.12.01 - Samlagsstevnet, 15-m

Klasseseier til Hans Buer i V65

Hans Buer 250 
Edvard Edvardsen 243 
Eva Marie Jansen 246 
Jan Jansen 225 
Egil Saksæther 228 

 

25.11.01 - Rakkestad, 15-m

Klasseseier til Hans Buer i V65

Hans Buer 247
Jan Jansen 230

25.11.01 - Sarpsborg, 15-m

Klasseseier til Hans Buer i V65 

Hans Buer 247 
Jan Jansen 221 
Anne Christine Ødegaard 243 


18.11.01 - Halden, 15-m 

Morten Bergstrøm 235 
Hans Buer 247 
Edvard Edvardsen 239 
Jan Jansen 233 
Egil Saksæther 228 
Anne Christine Ødegaard 240 

 

18.11.01 - Degernes, 15-m 

Klasseseier til Hans Buer i V65

Morten Bergstrøm 239 
Hans Buer 249 
Jan Jansen 237 
Egil Saksæther 225 
Anne Christine Ødegaard 244 

 

11.11.01 Fredrikstad, 15-m 

Morten Bergstrøm 234 
Hans Buer 244 
Edvard Edvardsen 244 
Eva Marie Jansen 246 
Jan Jansen 222 
Egil Saksæther 223 
Anne Christine Ødegaard 235 

 


 

 

Buer/Kornsjø skytterlags styre 2001-2002


Bak: Tore M. Brække, Lars-Ole Aasgård og Svein de Flon
Foran: Willy Brynildsen, Jan Jansen og Svein Bergstrøm

Formann:  Jan Jansen  tlf./fax 69197274
styret@buerkornsjo.com
j.jansen@halden.net
Nestformann:  Tore M. Brække  tlf. 69197107 
tore.brekke@c2i.net
Kasserer:  Willy Brynildsen  tlf. 69197111
Sekretær:  Lars-Ole Aasgård  tlf. 69197269
webmaster@buerkornsjo.com
lars-ole@aasgaard.net
Styremedlem:  Svein de Flon  tlf. 69197284
Ungdomsleder: Svein Bergstrøm  tlf. 69197249
ungdomsleder@buerkornsjo.com
sveib@halden.net