Tilbake til 1.siden Storviltprøver

Finn vegen Hisås-stevnet

TERMINLISTER 2019

 

Terminliste for Buer/Kornsjø skytterlag
Opplysninger om stevner og treningstider.
For storviltjegere 
Arrangementer, treninger og storviltprøver.
Det Frivillige Skyttervesen - DFS

2021 - Planlagt terminliste med forbehold om endringer i forbndelse med "Corona-tiltak"

FELTSKYTING:

6. mai - Hydroscands feltkrus, finfelt, alle klasser skyter liggende på 100 m. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1

BANESKYTING:

APRIL

16.-18. - Hisåsstevnet, åpent stevne Buer/Kornsjø

MAI

11. - Kretsmesterskap 2. krets. Arr: Aremark
16. - Skytingens Dag. Hisåsen kl. 12.00

JUNI

3. - Halden Sparebanks pokaler. Hisåsen kl. 18.00. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 - 5 kl. 2/V55. Klasse V65/73 og kl. 1 skyter om skytterlagets pokal
10.-13. - Viken II. Arr.: Østfold skyttersamlag

JULI

2.-3. - Fylkesmesterskap. Arr.: 3 krets

AUGUST

6.8.-13.8. - Landsskytterstevnet Elverum
19.8. - Dugleiksmerke, Hisåsen kl. 18.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 - 5. kl. 27V55, V65/73 og kl. 1
20.-21.8. -Samlagsmesterskap. Arr.: 2 krets Degernes
26. -Skytterlagets pokal kl. 3 - 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1 Hisåsen kl. 18.00. Org. med. prog.
28.8. - Organisasjonsmedaljen og Jens Kjelsås minnemedalje. Arr.: 4 krets


SEPTEMBER

12. - Lagmesterskap alle klasser, Hisåsen kl. 12.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1

15-M:

11.2. - Kretsmesterskap 2. krets Arr.: Degernes skytterlag
2.3. - Lagmesterskap alle klasser, Prestebakke
15.11.-21.11. - Viken II. Arr.: ?
4.12.-5.12. - Samlagsmesterskap. Arr.: 3 krets
14.12. - Juleskyting. Prestebakke 18:00


TRENINGSSKYTING

Ungdomsskytingen på 100 m begynner tirsdag 6. april og treningsdagene på 200 m. er tirsdag og torsdag med start 6. april.
Jegertrening på 100 m begynner mandag 10. mai. Alle treninger begynner kl. 18.00.

DIVERSE

10.-11. april - Ungdomssamling
31. august - Aktivitetsplan til samlaget
15. september - Dugleiksmerkerapport 1. november Årsmelding fra lagene 2. november Ledersamling, Sarpsborg 30. november Ombudsmøte Sarpsborg

For åpne stevner: Se arrangementskalenderen på dfs.no.

Uttak tillagskytinger:
Styret tar ut lag til samlagsmesterskap.

Se: Storviltprøver - terminliste

Jegertrening/storviltprøver
Det vil også i år bli lagt opp til at jegerne kan skyte opp til storviltprøve
samme kveld som de siste treningsskuddene blir avlagt. Vi vil da forsøke
å justere trening og oppskyting etter behov.

 

Skytterlaget har skytebenk med tilbehør, hvor det skytes på separat elektronisk innskytingsskive på 100m. 
Når det arrangerer offisiell trening og storviltprøver er skytebenken  
alltid bemannet slik at skytterne kan få nødvendig hjelp til innskyting.
Fra våren 2002 har vi hatt i drift 8 elektroniske skiver på 100m. Det betyr at bemanning av anvisergrava er en saga blott. Treffpunkt og skuddverdi avleses på separate monitorer for hver skive på standplass.