Tilbake til 1.siden Storviltprøver

Finn vegen Hisås-stevnet

TERMINLISTER 2019

 

Terminliste for Buer/Kornsjø skytterlag
Opplysninger om stevner og treningstider.
For storviltjegere 
Arrangementer, treninger og storviltprøver.
Det Frivillige Skyttervesen - DFS

2020

FELTSKYTING:

FEBRUAR
29. Kretsmesterskap 2. krets. Arr: Degernes

MARS
1. Samlagsmesterskap. Arr: 2. krets Degernes
7. Lagmestreskap Felt Hisåsen kl. 11.00. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1
8. Viken II. Arr.: Trøgstad.

MAI
7. Hydroscands feltkrus, finfelt, alle klasser skyter på 100 m.
Respitt klassevis. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1

BANESKYTING:

APRIL
17. - 19. Hisåsstevnet, åpent stevne Buer/Kornsjø

MAI
13. Kretsmesterskap 2. krets. Arr: Halden
16. Skytingens Dag. Hisåsen kl. 12.00

JUNI
4. Halden Sparebanks pokaler. Hisåsen kl. 18.00.
Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 - 5 kl. 2/V55. Klasse V65/73 og kl. 1 skyter om skytterlagets pokal

11. - 14. Viken II. Arr.: Solør skyttersamlag

JULI
3. - 4. Fylkesmesterskap. Arr.: Eidsberg

AUGUST
7.8. - 14.8. Landsskytterstevnet Elverum
20.8. Dugleiksmerke, Hisåsen kl. 18.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 - 5. kl. 27V55, V65/73 og kl. 1
21. - 23.8. Samlagsmesterskap. Arr.: Eidsberg
27. Skytterlagets pokal kl. 3 - 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1 Hisåsen kl. 18.00. Org. med. prog.
29.8. Organisasjonsmedaljen og Jens Kjelsås minnemedalje. Arr.: 3 krets

SEPTEMBER
13. Lagmesterskap alle klasser, Hisåsen kl. 12.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1

15-M:
6.2. Kretsmesterskap 2. krets Arr.: Buer/Kornsjø Skytterlag
3.3. Lagmesterskap alle klasser, Prestebakke
9.11. - 15.11. Viken II. Arr.: ?
25.11. - 28.11. Samlagsmesterskap. Arr.: Eidsberg
15.12. Juleskyting. Prestebakke 18:00

DIVERSE
6. og 7. april Ungdomssamling
31. august Aktivitetsplan til samlaget
15. september Dugleiksmerkerapport
1. november Årsmelding fra lagene
5. november Ledersamling, Sarpsborg
3. desember Ombudsmøte Sarpsborg

For åpne stevner: Se arrangementskalenderen på dfs.no.


UTTAK TIL LAGSKYTINGER:
Styret tar ut lag til samlagsmesterskap.


TRENINGSSKYTING

TRENING:
Ungdomsskytingen på 100 m begynner tirsdag 7. april og treningsdagene på 200 m. er tirsdag og torsdag med start 7. april. Jegertrening på 100 m begynner mandag 11. mai. Alle treninger begynner kl. 18.00.

 

Se: Storviltprøver - terminliste

Jegertrening/storviltprøver
Det vil også i år bli lagt opp til at jegerne kan skyte opp til storviltprøve
samme kveld som de siste treningsskuddene blir avlagt. Vi vil da forsøke
å justere trening og oppskyting etter behov.

 

Skytterlaget har skytebenk med tilbehør, hvor det skytes på separat elektronisk innskytingsskive på 100m. 
Når det arrangerer offisiell trening og storviltprøver er skytebenken  
alltid bemannet slik at skytterne kan få nødvendig hjelp til innskyting.
Fra våren 2002 har vi hatt i drift 8 elektroniske skiver på 100m. Det betyr at bemanning av anvisergrava er en saga blott. Treffpunkt og skuddverdi avleses på separate monitorer for hver skive på standplass.