INNSKYTING AV JAKTVÅPEN

At det er viktig med riktig innskyting av våpenet før man drar ut på jakt er alle klar over, men hva er riktig innskyting?

Enkelte vil tro at våpenets innskyting er OK når storviltprøven er avlagt. Reinfigurens ring med 30 cm i diameter indikerer riktignok et treffområde tilsvarende hjerte-/lunge-regionen på en elg og det er vel bra nok? En avlagt storviltprøve sier vanligvis lite om hvorvidt våpenet er optimalt innskutt.

Ofte forekommer det fine serier, godt samlet, men f.eks. 10 cm ute av senter. Skytteren får naturligvis sin serie godkjent, men er dette våpenet godt nok innskutt? Noen vil selvfølgelig hevde at dette er godt nok for å oppnå treff innenfor det vitale treffområdet.  Det er jo sant nok, MEN hva hvis man i jaktsituasjonen får et uttrekk i samme retning??? Da er man snart i ytterkanten av treffområdet og marginene er brukt opp. Det er altså viktigå være innskutt i senter. Dette kan man kontrollere lettvint ved skytebanens skytebenk/ skivekikkert.

INNSKUTT I SENTER ???
Kan det være mulig at det er bedre å skyte seg inn med et visst overslag på 100m istedenfor i senter?
Mange vil hevde at det er riktig å skyte inn våpenet 5 cm for høyt på 100m. Hvorfor? Hvis du ser på oppsettet under vil du forstå at et overslag på 5 cm på 100m vil bety at du kan holde "rett på" ved alle avstander ut til 225-250m. Er du skutt inn i senter på 100m vil treffpunktet bli ca. 20. cm under siktepunktet på 225m. Ikke for å oppfordre til å skyte på slike avtander, men det kan jo allikevel bli nødvendig f.eks. ved skadet vilt.

Eksemplet viser kulebanen til  en Nosler Partition 11,7 g. fra en kal. .30 med utgangshastighet 800 m/s. Tallene er ment som et eksempel og vil med sikkerhet ikke kunne overføres direkte til ditt våpen, men store forskjeller er det ikke.  Prinsippet kommer i alle fall klart fram.

VIKTIG!  VIKTIG!
Fordi all ammunisjon oppfører seg forskjellig i alle våpen er det meget viktig at du skyter inn med den ammunisjonen du skal bruke på jakta. Bytter du til en annen type etter prøven må du skyte inn på nytt selv om det er angitt samme kulevekt og utgangshastighet. Det er et utall av variabler (kammer, løp, kuleform, mantellegering osv.) og man kan  ikke ta noen ting for gitt. Ikke hva naboen har gjort av erfaringer eller noe annet!! Du må i skytebenken for å skyte inn ditt våpen med den aktuelle ammunisjonen.

 

Buer/Kornsjø skytterlag©2000

1.siden                                                            Storviltprøver