Tilbake til 1.siden Storviltprøver

Finn vegen Hisås-stevnet

TERMINLISTER  2017

 

Terminliste for Buer/Kornsjø skytterlag
Opplysninger om stevner og treningstider.
For storviltjegere 
Arrangementer, treninger og storviltprøver.
Hovedbegivenheter
DFS terminlister (Landsdekkende terminlister)

 

FELTSKYTING:

JANUAR
8.              Åpent stevne Trøgstad
22.            Åpent stevne Råde

FEBRUAR
12.            Finfeltstevne Rakkestad

MARS
4.              Kretsmesterskap 2. krets. Arr: Halden
5.              Samlagsmesterskap. Arr: 3. krets (Sarpsborg?)
11.            Lagmesterskap alle klasser, Hisåsen kl. 11.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55 og V65/73
12.            Viken II. Arr.: Nannestad, Akershus

BANESKYTING:

APRIL
21. - 23.   Åpent stevne Buer/Kornsjø
21. - 23.   Åpent stevne Halden
28. - 30.   Åpent stevne Fredrikstad
28. - 30.   Åpent stevne Skjeberg

MAI
Kretsmesterskap 2. krets arrangeres i mai. Arr.: Aremark
6.  -  7.     Åpent stevne Degernes
6.  -  7.     Åpent stevne Rakkestad
6.  -  7.     Åpent stevne Moss & Våler
6.  -  7.     Åpent stevne Frogn/Drøbak
11.           Hydroscands feltkrus, finfelt, alle klasser skyter på 100 m.
               Respitt klassevis. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55 og V65/73 
13.           Organisasjonsmedaljen og Jens Kjelsås minnemedalje. Arr.: Rygge
14.           Skytingens Dag. Hisåsen kl. 12.00        
18.           Skytterlagets pokal kl. 3 - 5, kl. 2/V55 og V65/73               Hisåsen kl. 18.00. Org. med. prog..

JUNI
8.              Halden Sparebanks pokaler. Hisåsen kl. 18.00. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 - 5 kl. 2/V55.
                 Klasse V65/73 skyter om skytterlagets pokal
8.   - 11.     Viken II. Arr.: Oslo Østre
15.             Samlagsmesterskap stang og felthurtig. Arr.: Degernes
16. - 18.     Åpent stevne Båstad
16. - 18.     Åpent stevne Eidsberg
16. - 18.     Åpent stevne Trøgstad

JULI/AUGUST
8.7.                 Fylkesmesterskap. Arr.: Skjeberg
28.7 - 4.8.        Landsskytterstevnet i Førde
17.8.                Dugleiksmerke, Hisåsen kl. 18.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 - 5.  kl. 27V55 og V65/73
19.  -  20.8.      Samlagsmesterskap. Arr.: Degernes

17.8. - 18.8. Samlagsmesterskap Rygge
23.8. Dugleiksmerke Hisåsen kl. 18.00. Teller til Kynningsruds gavekrus og skytterlaget’s pokal kl. 1.
26.8. Skytingens Dag. Hisåsen kl. 12.00.
30.8 Militært skarpskyttermerke, Hisåsen kl. 18.00

SEPTEMBER
8.  -  10.               Åpent stevne Rygge
8.  -  10.               Åpent stevne Sarpsborg
8.  -  10.               Åpent stevne Råde
10.                       Lagmesterskap alle klasser, Hisåsen kl. 12.00. Teller til kl. skytterlagets pokal 3 – 5, kl. 2/V55 og V65/73
15-M:

18.1.  -   20.1.      Åpent stevne Eidsberg
18.1.  -   20.1.      Åpent stevne Skiptvet
2.2.                     Kretsmesterskap 2. krets Arr.: Degernes
7.2.    -   9.2.       Åpent stevne Råde
7.3.                     Lagmesterskap alle klasser, Prestebakke
14.3.  -  17.3.       Åpent stevne Sarpsborg

3.11.   -  5.11.      Åpent stevne Torsnes
3.11.   -  5.11.      Åpent stevne Råde
3.11.   -  5.11.      Åpent stevne Fredrikstad
10.11. - 12.11.     Åpent stevne Degernes
10.11. - 12.11.     Åpent stevne Halden
15.11. - 19.11.     Viken II. Arr.:  ?
24.11. - 26.11.     Åpent stevne Rakkestad
24.11. - 26.11.     Åpent stevne Sarpsborg
8.12.   - 9.12.       Samlagsmesterskap. Arr.: Halden

 

UTTAK TIL LAGSKYTINGER:
Styret tar ut lag til samlagsmesterskap.
TRENINGSSKYTING

TRENING:
Ungdomsskytingen på 100 m begynner tirsdag 4. april og treningsdagene på 200 m. er tirsdag og torsdag med start 4. april. Jegertrening på 100 m begynner mandag 8. mai. Alle treninger begynner kl. 18.00.


For storviltjegere

Jegertrening/storviltprøver
Det vil også i år bli lagt opp til at jegerne kan skyte opp til storviltprøve
samme kveld som de siste treningsskuddene blir avlagt. Vi vil da forsøke
å justere trening og oppskyting etter behov.

Mandagene 12/6, 19/6, 26/6, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9 og 11/9   Fra kl. 18:00
Lørdagene: 16/9 og 23/9   Påmelding 10:00-12:00

Det vil også i år bli lagt opp til at jegerne kan skyte opp til storviltprøve samme kveld som de siste treningsskudd blir avlagt.
Vi vil da forsøke å justere trening og oppskyting etter behov.

Skytterlaget har skytebenk med tilbehør, hvor det skytes på separat elektronisk innskytingsskive på 100m. 
Når det arrangerer offisiell trening og storviltprøver er skytebenken  
alltid bemannet slik at skytterne kan få nødvendig hjelp til innskyting.
Fra våren 2002 har vi hatt i drift 8 elektroniske skiver på 100m. Det betyr at bemanning av anvisergrava er en saga blott. Treffpunkt og skuddverdi avleses på separate monitorer for hver skive på standplass. 


DIVERSE:
1. og 2.april       Ungdomssamling
31. august         Aktivitetsplan til samlaget
15. september    Dugleiksmerkerapport
1. november      Årsmelding fra lagene
7. november      Ledersamling, Sarpsborg
5. desember      Ombudsmøte Sarpsborg