Tilbake til 1.siden Storviltprøver

Finn vegen Hisås-stevnet

TERMINLISTER

 

Terminliste for Buer/Kornsjø skytterlag
Opplysninger om stevner og treningstider.
For storviltjegere 
Arrangementer, treninger og storviltprøver.
Det Frivillige Skyttervesen - DFS

 

FELTSKYTING:

MARS
2. Kretsmesterskap 2. krets. Arr: Buer/Kornsjø
Er også lagmesterskap alle klasser, Hisåsen kl. 11.00.
Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1

3. Samlagsmesterskap. Arr: 1. krets

10. Viken II. Arr.: ?

MAI
2. Hydroscands feltkrus, finfelt, alle klasser skyter på 100 m.
Respitt klassevis. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 – 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1


BANESKYTING:

APRIL

26. - 28. Hisåsstevnet, åpent stevne Buer/Kornsjø


MAI

12. Skytingens Dag. Hisåsen kl. 12.00

23. Kretsmesterskap 2. krets Arr: Degernes


JUNI

6. Halden Sparebanks pokaler. Hisåsen kl. 18.00. Teller til Skytterlagets pokal kl. 3 - 5 kl. 2/V55. Klasse V65/73 og kl. 1 skyter om skytterlagets pokal

13. - 16. Viken II. Arr.: Sarpsborg


JULI

6. - 7. Fylkesmesterskap. Arr.: Trøgstad

AUGUST

2.8. - 9.8. Landsskytterstevnet Evje

15.8. Dugleiksmerke, Hisåsen kl. 18.00. Teller til skytterlagets pokal kl. 3 - 5. kl. 27V55, V65/73 og kl. 1

16. - 17.8. Samlagsmesterskap. Arr.: 4 krets

22. Skytterlagets pokal kl. 3 - 5, kl. 2/V55, V65/73 og kl. 1 Hisåsen kl. 18.00. Org. med. prog.

24.8. Organisasjonsmedaljen og Jens Kjelsås minnemedalje. Arr.: Eidsberg


15-M:

6.2. Kretsmesterskap 2. krets Arr.: Aremark (Haldenbanen)

5.3. Lagmesterskap alle klasser, Prestebakke

11.11.- 17.11. Viken II. Arr.: ?

5.12. – 7.12 Samlagsmesterskap. Arr.: Fredrikstad

17.12. Juleskyting. Prestebakke 18:00

For åpne stevner: Se arrangementskalenderen på dfs.no.


UTTAK TIL LAGSKYTINGER:
Styret tar ut lag til samlagsmesterskap.


TRENINGSSKYTING

TRENING:
Ungdomsskytingen på 100 m begynner tirsdag 2. april og treningsdagene på 200 m. er tirsdag og torsdag med start 2. april. Jegertrening på 100 m begynner mandag 6. mai. Alle treninger begynner kl. 18.00.


For storviltjegere

Jegertrening/storviltprøver
Det vil også i år bli lagt opp til at jegerne kan skyte opp til storviltprøve
samme kveld som de siste treningsskuddene blir avlagt. Vi vil da forsøke
å justere trening og oppskyting etter behov.

Mandagene 3/6, 17/6, 1/7, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9. 9/9 og 16/9   Fra kl. 18:00
Lørdagene: 21/9 og 28/9   10:00-12:00

Det vil også i år bli lagt opp til at jegerne kan skyte opp til storviltprøve samme kveld som de siste treningsskudd blir avlagt.
Vi vil da forsøke å justere trening og oppskyting etter behov.

Skytterlaget har skytebenk med tilbehør, hvor det skytes på separat elektronisk innskytingsskive på 100m. 
Når det arrangerer offisiell trening og storviltprøver er skytebenken  
alltid bemannet slik at skytterne kan få nødvendig hjelp til innskyting.
Fra våren 2002 har vi hatt i drift 8 elektroniske skiver på 100m. Det betyr at bemanning av anvisergrava er en saga blott. Treffpunkt og skuddverdi avleses på separate monitorer for hver skive på standplass. 


DIVERSE:

6. og 7. april Ungdomssamling
31. august Aktivitetsplan til samlaget
15. september Dugleiksmerkerapport
1. november Årsmelding fra lagene
5. november Ledersamling, Sarpsborg
3. desember Ombudsmøte Sarpsborg