Tilbake til 1. siden Vegbeskrivelse

Det frivillige skyttervesen

Resultater fra Hisås-stevnet Bestilling av skytetid - daktivert link

 

DOBBELTSTEVNE I ØSTFOLD – 2018

Buer/Kornsjø og Halden skytterlag innbyr til åpne banestevner 19.-22. april.

 

Hisås-stevnet, Buer/Kornsjø skl.:  

Vandrepokaler på mesterskap og 10-skudd.

Banen ligger mellom Idd kirke og Prestebakke, ca 16 km syd for Halden. Skiltet fra Halden sentrum.

Elektroniske skiver på 100m og 200m.

Telefon:  91 78 76 70 (Kontakt, resultatservice samt telefon stevnedagene)

Web: www.buerkornsjo.com

 

Haldenstevnet, Halden skl.:

 Banen ligger ved rv. 22, 4 km nord for Halden.  

Elektroniske skiver på 200m.

Telefon: 92 49 90 76 (Kontakt, resultatservice samt telefon stevnedagene)

Web: www.dfs.no/halden

 

Felles for stevnene:  Alle klasser
 

Program: 

   

Skyteprogram for alle klasser i henhold til Skytterboka

   

Innskudd:

   

Rekrutteringsklasser
(R, ER, J, EJ, NU og NV)

Kr.90 (kr. 45 arr.)

 
Øvrige klasser Kr. 140 (kr. 65 arr.)  

Medaljer:

   

Rekrutteringsklasser
(R, ER, J og EJ)

1 gylt, 1 sølv og 1 bronse
i hver klasse
 
Veteranklassene + kl.2 1 sølv i hver klasse  

 Kl.3-5

1 gylt + 2 sølv  

Pengepremier:

Pengepremier på 10- og 15-skudd alle klasser unntatt NU  

Gjenstandspremier:

Gjenstandspremier til alle i NU  

Påmelding 1.-17. april

Frammøte senest 20 min. før tildelt skytetid.

Arrangerende lag skyter på Halden torsdag 19/4
                       og på Buer/Kornsjø fredag 20/4