Resultater lag 8 100m

1 Kiran Nickolay Lislelid Skjeberg NU FP
9988* 44 *XX99 48 *8X9X 47 9X9X8*9X8* 93 99999X999X 92
15 Skudd 139 25 Skudd 232 35 Skudd 324
2
3 Arne Andersrød Skjeberg V65
X*X9X 49 9*X9X 48 89999 44 9X99X98XX* 94 0
15 Skudd 141 25 Skudd 235 35 Skudd 235
4 Julian Mathias Lislelid Skjeberg J
XX9X* 49 8X*8* 46 ***** 50 X****9*98* 96 99X*XX**7X 95
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 Skudd 336
5 Noah Flatmo Davidsen Skjeberg NU FP
86989 40 9889* 44 89989 43 9888887878 79 7X98867X88 81
15 Skudd 127 25 Skudd 206 35 Skudd 287
6 Jan Alexander Lislelid Skjeberg NV F
X879 34 X*898 45 *XX*X 50 999999XX*9 93 *989*99X99 92
15 Skudd 129 25 Skudd 222 35 Skudd 314
7
8 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak V73
X***X 50 9**X* 49 **XXX 50 **XXXX9*X* 99 *X9**XX**X 99
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 347