Mesterskap V65

1 Jan Jansen Buer/kornsjø 50 49 50 100 100 349 (22*) Sølv medalje
2 Tore Torp Rakkestad 48 46 48 95 0 237 (10*)
3 Arne Andersrød Skjeberg 49 48 44 94 0 235 (3*)