Resultater lag 3 200m

1 Karl Georg Rosenberger Nordstrand 1
X*XX* 50 *XX** 50 XX**9 49 7999*9X999 90 979X9X99X9 91
15 Skudd 149 25 Skudd 239 35 Skudd 330
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12