Resultater lag 2 200m

1 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 N
*X*** 50 X8999 45 XX*99 48 787X98 49 X**XX*XXX9 99
15 Skudd 143 25 Skudd 192 35 Skudd 291
2 Ingrid Finnestad L°iten 5 KM
XXX*X 50 **X98 47 *9X*X 49 X99*XXXX9* 97 XX*XX*X*X* 100
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 343
3 Egil Andre Finnestad Skjeberg V55
*X*XX 50 XX*9* 49 XX**X 50 9X*X9X9X98 94 **8XXX99*X 96
15 Skudd 149 25 Skudd 243 35 Skudd 339
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Ole Fredrik Naalum Aremark 2
*X*99 48 89998 43 9*XX9 48 9XXX99X99* 95 8*X99X8989 90
15 Skudd 139 25 Skudd 234 35 Skudd 324