Klasse V55 Grunnlag

1 Knut Bråthen Kongsberg 99 (6*) Kr 56
X9**X***X*
2 Egil Andre Finnestad Skjeberg 94 (1*)
9X*X9X9X98