Klasse 2 Grunnlag

1 Terje H. Jensen Moss og Våler 95 (4*) Kr 84
899*9X*X**
2 Ole Fredrik Naalum Aremark 95 (1*)
9XXX99X99*
3 Johnny Stang Moss og Våler 91 (1*)
7989*XX99X