Klasse 1 Grunnlag

1 Karl Georg Rosenberger Nordstrand 90 (1*) Kr 28
7999*9X999