M

Resultater lag 7 100m

1 Rune Moen Trøgstad V65
8*9*8 45 X99XX 48 998*9 45 X99*X99X98 93 0
15 Skudd 138 25 Skudd 231 35 Skudd 231
2 Kine Saksæther Andersen Degernes EJ K
XX*** 50 978X9 43 ***9* 49 9**99X**XX 97 XXX*X***** 100
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 339
3 Kaja Elise Hyllestad Degernes EJ K
**9*X 49 68668 34 9X9X9 47 974*XX*X9* 89 0
15 Skudd 130 25 Skudd 219 35 Skudd 219
4 Adrian Mathias Torp Eidsberg EJ
*XXX* 50 9X989 45 99**X 48 989*XX**XX 96 *X***XXX** 100
15 Skudd 143 25 Skudd 239 35 Skudd 339
5 Joakim Grambo Tangen Degernes EJ
X**X* 50 8X899 44 XXX99 48 988X*XXXXX 95 9*9X**9**9 96
15 Skudd 142 25 Skudd 237 35 Skudd 333
6 Linus Slevigen Eidsberg J
99**9 47 XX*9* 49 **X9* 49 XXXX89XX99 95 0
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 240
7 Syver Lunde Degernes ER
9XX** 49 *X9** 49 **X** 50 **X***X**9 99 9XX99***** 97
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 344
8 Tobias Hyllestad Degernes NU FP
8X*98 45 X*X8* 48 *X98* 47 8999*X96X9 89 0
15 Skudd 140 25 Skudd 229 35 Skudd 229