M

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Elin Jeanette Lauritsen Moss og Våler 49 50 50 99 98 346 (19*) Gylt medalje
2 Syver Lunde Degernes 49 49 50 99 97 344 (21*) Sølv medalje
3 Mikkel Elvestad Trøgstad 48 49 49 98 98 342 (17*) Bronse medalje
4 Reidar Ringstad Prøitz Skjeberg 50 47 49 95 99 340 (14*)
5 Truls Tunqvist Skjeberg 45 36 15 96 93 285 (6*)
6 Emil Alexander Wold Karlsen Skjeberg 42 33 36 91 202 (1*)