M

Klasse ER 25 Skudd

1 Elin Jeanette Lauritsen Moss og Våler 49 50 50 99 248 (14*)
2 Syver Lunde Degernes 49 49 50 99 247 (16*)
3 Mikkel Elvestad Trøgstad 48 49 49 98 244 (11*)
4 Reidar Ringstad Prøitz Skjeberg 50 47 49 95 241 (10*)
5 Emil Alexander Wold Karlsen Skjeberg 42 33 36 91 202 (1*)
6 Truls Tunqvist Skjeberg 45 36 15 96 192 (5*)