M

Resultater lag 3 200m

1
2
3 Simon Johannes Myhren Spydeberg 2
***X* 50 XX99* 48 *99XX 48 8XX9X9XX9X 95 *XX9*99X** 97
15 Skudd 146 25 Skudd 241 35 Skudd 338
4
5
6
7
8 Morten Ek Fredrikstad 2
*XXX9 49 86X89 41 X9X9X 48 989XXX*988 91 X*X999*XX9 96
15 Skudd 138 25 Skudd 229 35 Skudd 325
9
10
11 Ole Fredrik Naalum Aremark 2
99X*X 48 587X9 39 X9X9X 48 8997*9*789 86 X989X98999 90
15 Skudd 135 25 Skudd 221 35 Skudd 311
12