Hisåsstevnet - Buer/Kornsjø skytterlag
21.-23.april 2006