M

Mesterskap V65

1 Jan Jansen Buer/kornsjø 249 99 348 (7*)
2 Arne Andersrød Skjeberg 250 86 336 (3*)