M

Mesterskap Eldre Junior

1 Julianne Skallerud Brekke Råde 245 98 343 (8*)
2 Kaja Elise Hyllestad Degernes 240 100 340 (7*)
3 Adrian Mathias Torp Eidsberg 240 100 340 (5*)
4 Joakim Grambo Tangen Degernes 224 98 322 (2*)