M

Mesterskap Junior

1 Emil Svärd Skjeberg 246 100 346 (2*)
2 Kristian Ystgaard Oswald Rygge 245 100 345 (5*)
3 Jenny Olsen Ek Fredrikstad 244 99 343 (5*)
4 Helene Langvik Stang Sarpsborg 232 91 323 (2*)