M

Resultater lag 2 100m hoved

1 Alexander Kaasa-Johansen Aremark NU FP
99X99 46 9*99X 47 99899 44 *9X**9X999 95
15 Skudd 137 25 Skudd 232
2 Arne Andersrĝd Skjeberg V65
*XX*X 50 ****X 50 **X** 50 X******XXX 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
3
4 Noah Flatmo Davidsen Skjeberg NU FP
49997 38 *9*** 49 9879* 43 *X9*9*9*X9 96
15 Skudd 130 25 Skudd 226
5 Emil Alexander Wold Karlsen Skjeberg ER FP
9***9 48 X9XX9 48 99XX9 47 X*X*9*9*99 96
15 Skudd 143 25 Skudd 239
6 Julian Mathias Lislelid Skjeberg ER FP
X8999 45 X*X99 48 *9898 44 ***9*X88*X 95
15 Skudd 137 25 Skudd 232
7 Reidar Ringstad Prĝitz Skjeberg ER FP
9X8*9 46 X9**9 48 XX99* 48 X9XXX***X* 99
15 Skudd 142 25 Skudd 241
8