M

25 skudd kl 3

1 Henrik Meum Stormo Rygge 3 49 45 47 97 238
2 Jens Ronald Johansen Halden 3 48 44 49 93 234
3 Espen Ekeroth Halden 3 47 46 48 91 232