Navn:

Fødselsår:

Adresse:

Medlemskategori:

Postnr.:

Poststed:

 
Kontigentsatser:
Voksne aktive: kr. 300.-
Voksne: kr. 150.-
Under 18 år: kr.   50.-

Telefon:

E-post:

Som medlem kan du trene f.eks. til storviltprøven ved alle
ordinære treningsdager. Normalt er det trening en dag i
uka fra begynnelsen av april til september. Treningene er
gratis for medlemmer, også hvis du trener på en av de
dagene som er spesielt avsatt til storviltprøver.


På Hisåsen skytebane finnes det skytebenker både på
100m og 200m. Skivekikkert kan nyttes av medlemmene
på treningskveldene.

Spørsmål?