Resultatsiden    100m lagvis

HISÅS-STEVNET 2003     Lagvise resultater 200m (Oppdatert 27.04.2003 20:36 )

Resultater lag 1 200m 
1	Odd Voldberg	Halden	V55	
	9*89X	46	*9X8X	47	9X9*9	47	X967X9X9X9	89	999*9X9889	90
					15 skudd	140	25 skudd	229	35 skudd	319
2	Jon Sverre Rimstad	Halden	1	
	9X9*9	47	X*9X7	46	9X998	45	X89889*98X	89		0
					15 skudd	138	25 skudd	227	35 skudd	227
5	Dag Naalum	Aremark	2	
	9X999	46	69589	37	89777	38	578989899*	82	8899999999	88
					15 skudd	121	25 skudd	203	35 skudd	291
Resultater lag 2 200m 
1	Olav Aaker	Torsnes	4	
	8**X9	47	98799	42	8*8X9	45	XX77898X8X	87	999*999X8X	92
					15 skudd	134	25 skudd	221	35 skudd	313
2	Jan Jansen	Buer/Kornsjø	4	
	**X*X	50	9X599	42	*99*X	48	687X*XX9XX	90		0
					15 skudd	140	25 skudd	230	35 skudd	230
3	Bjørn E. Andersen	Nordre Land	5	
	9*X9X	48	999*X	47	X99**	48	*89XX9**XX	96	XX*****XXX	100
					15 skudd	143	25 skudd	239	35 skudd	339
4	Trond E. Andersen	Nordre Land	4	
	99*XX	48	X99XX	48	9999*	46	9X99*XXXX*	97	9X9XXX9X*9	96
					15 skudd	142	25 skudd	239	35 skudd	335
5	Jan O. Halden	Nordre Land	4	
	**X89	47	57X3*	35	8X99X	46	879988*889	84		0
					15 skudd	128	25 skudd	212	35 skudd	212
6	Roger Storløkken	Nordre Land	5	
	9X*X*	49	9XX99	47	X9*9X	48	889899988	76		0
					15 skudd	144	25 skudd	220	35 skudd	220
7	Morten Bergstrøm	Buer/Kornsjø	2	
	XX9*9	48	25142	14	786X8	39	486786797	62	7978996877	77
					15 skudd	101	25 skudd	163	35 skudd	240
8	Anne Christine Ødegaard	Buer/Kornsjø	4	
	*X9**	49	X9774	37	99X9X	47	899X989*X9	91	9*9XX998*9	93
					15 skudd	133	25 skudd	224	35 skudd	317
9	Espen Glosli	Degernes	5	
	9X9XX	48	89988	42	**X**	50	9999X*XX9*	95	9*9X*X*X*X	98
					15 skudd	140	25 skudd	235	35 skudd	333
10	Vanja Ramstad	Degernes	5	
	X*X**	50	XX99*	48	999X*	47	9XX89X*X*X	96	9***XX9X*X	98
					15 skudd	145	25 skudd	241	35 skudd	339
Resultater lag 4 200m 
1	Asbjørn Jensen	Holmestrand og omegn	4	
	***XX	50	978X8	42	**9XX	49	968X*X*X9X	92	XXX***XXXX	100
					15 skudd	141	25 skudd	233	35 skudd	333
2	Bjørn T. Stalsberg	Holmestrand og omegn	5	
	****X	50	99X*X	48	XXX99	48	889*X*9X9X	93	X999999999	91
					15 skudd	146	25 skudd	239	35 skudd	330
3	Magne Johnsen	Holmestrand og omegn	V55	
	X9*XX	49	99X89	45	***9X	49	9X9**9*9*X	96	8999989999	88
					15 skudd	143	25 skudd	239	35 skudd	327
4	Åge Lilleng	Moss og Våler	V55	
	XXX99	48	89*99	45	***XX	50	8XXXX9*99X	95		0
					15 skudd	143	25 skudd	238	35 skudd	238
5	Christian H. Lilleng	Moss og Våler	5	
	X*9X*	49	9*9X9	47	99**X	48	99*9*9*99X	94	9999999998	89
					15 skudd	144	25 skudd	238	35 skudd	327
6	Harald Buer	Spydeberg	5	
	*9*XX	49	79898	41	9X8X9	46	8989X99XX*	92		0
					15 skudd	136	25 skudd	228	35 skudd	228
7	Willy Enger	Nøtterø	V55	
	*****	50	XX**9	49	****X	50	X8X9*9X9XX	95	9XX89X9XXX	95
					15 skudd	149	25 skudd	244	35 skudd	339
Resultater lag 5 200m 
1	Per Olav Holden	Ullensaker	V55	
	XX9XX	49	89*9*	46	89*X*	47	X*X999X9*9	95	89*X*9*999	93
					15 skudd	142	25 skudd	237	35 skudd	330
2	Halvar Stormoen	Ullensaker	V55	
	X*9X*	49	XX*9*	49	X**X*	50	XX99999*X*	95	XX*X*9X*X*	99
					15 skudd	148	25 skudd	243	35 skudd	342
3	Svein Hansen	Ullensaker	V55	
	8X**9	47	XX999	47	XXX**	50	*X9*X****X	99		0
					15 skudd	144	25 skudd	243	35 skudd	243
4	Gunnar Skjæret	Trysilfjeld	V55	
	9X**X	49	XXX*X	50	*X9XX	49	X99X*X99**	96	9X9XX9999X	94
					15 skudd	148	25 skudd	244	35 skudd	338
5	Tom Johansen	Sørkedalen	4	
	***X*	50	9998*	45	99*99	46	977XX8***	81	X9*99*X99*	95
					15 skudd	141	25 skudd	222	35 skudd	317
Resultater lag 6 200m 
1	Elin Ødegård	Rødenes	2	
	X989*	46	75675	30	78X67	38	98X4789999	82		0
					15 skudd	114	25 skudd	196	35 skudd	196
2	Øivind Ødegård	Rødenes	4	
	XX99X	48	X9578	39	*X999	47	7X98*8XX99	90		0
					15 skudd	134	25 skudd	224	35 skudd	224
3	Beate Borge	Degernes	1	
	*989X	46	78978	39	86989	40	5679898X79	78		0
					15 skudd	125	25 skudd	203	35 skudd	203
4	Jan Erik Isaksen	Moss og Våler	V55	
	99X**	48	X9*9X	48	999*X	47	9**XX*X*X*	99	9*XX9X9999	94
					15 skudd	143	25 skudd	242	35 skudd	336
6	Pål Øivind Ørmen	Råde	5	
	99XXX	48	*99XX	48	9X**X	49	X9*9****XX	98	9******XXX	99
					15 skudd	145	25 skudd	243	35 skudd	342
9	Tor Høgsveen	Porsgrund	3	
	XXXX*	50	76967	35	X89X9	46	7888XXX**	81	*XXX899998	92
					15 skudd	131	25 skudd	212	35 skudd	304
10	Øivind Levordsen	Fredrikstad	2	
	X8798	42	9X*87	44	8X9X9	46	*8X787X99X	88		0
					15 skudd	132	25 skudd	220	35 skudd	220
12	Kai Stenbeck	Fredrikstad	4	
	XX9X9	48	79X6X	42	8X*99	46	9899*XXX9X	94		0
					15 skudd	136	25 skudd	230	35 skudd	230
Resultater lag 7 200m 
1	Audun Solbraa	Drangedal	V55	
	*XX9X	49	8*99X	46	*9*X*	49	*X9*9X9X99	95		0
					15 skudd	144	25 skudd	239	35 skudd	239
2	Jan Lundtveit	Drangedal	5	
	**9XX	49	X9699	43	9X8X9	46	7989X99**X	91	9X9**X99XX	96
					15 skudd	138	25 skudd	229	35 skudd	325
3	Arne Palerud	Drangedal	3	
	*9X*X	49	48889	37	98X99	45	7899*X**9*	92		0
					15 skudd	131	25 skudd	223	35 skudd	223
4	Geir Lindheim	Drangedal	5	
	X99X*	48	X989X	46	X99**	48	99*99X9X9X	94	*XX*XX99X9	97
					15 skudd	142	25 skudd	236	35 skudd	333
5	Lars Esse	Bamble og Langesund	5	
	***9X	49	98987	41	9*X99	47	8999X999**	92	*7X9XX*X99	94
					15 skudd	137	25 skudd	229	35 skudd	323
6	Odd Bjørn Busk	Bamble og Langesund	V55	
	X9999	46	8*X99	46	X9XXX	49	**9**9X*XX	98	89X9X9X9X*	94
					15 skudd	141	25 skudd	239	35 skudd	333
7	Olav Løkslid	Lunde	V55	
	*99*9	47	8899*	44	XX*XX	50	X999*X*XXX	97	XX*9XX88*8	93
					15 skudd	141	25 skudd	238	35 skudd	331
8	Halvor Nordskog	Lunde	V55	
	9X*X*	49	88X9*	45	*XXX*	50	99**XX9*X*	97	X**XXX*X9*	99
					15 skudd	144	25 skudd	241	35 skudd	340
9	Svein Reidar Karlsen	Holla	V55	
	X9898	44	9*999	46	9*XXX	49	999**9999X	93		0
					15 skudd	139	25 skudd	232	35 skudd	232
10	Tore Moe Gumø	Notodden	V55	
	X9XXX	49	9XXX*	49	*X***	50	X*99X9**X9	96	X9**X*9X**	98
					15 skudd	148	25 skudd	244	35 skudd	342
11	Knut Melby	Atrå	5	
	*9XX*	49	7*79X	43	9***9	48	9X89XXXX*X	96	9XX****X*X	99
					15 skudd	140	25 skudd	236	35 skudd	335
12	Bjørn V. Gjerstad	Degernes	5	
	XXX9*	49	97XX9	45	99X9*	47	X98X*99**	85		0
					15 skudd	141	25 skudd	226	35 skudd	226
Resultater lag 8 200m 
1	Steinar Haakafoss	Skjeberg	V55	
	*9XX*	49	X8XX*	48	XX9X9	48	9*X*X9*XXX	98	*XX*X*XXX*	100
					15 skudd	145	25 skudd	243	35 skudd	343
2	Sigmund Østby	Skjeberg	2	
	XXX9X	49	6727X	32	9866X	39	179579*9X*	77		0
					15 skudd	120	25 skudd	197	35 skudd	197
3	Trond Sørvik	Oslo Østre	4	
	XX9X*	49	8X778	40	9*XX*	49	97*9X8X**X	93	X998XX*9X*	95
					15 skudd	138	25 skudd	231	35 skudd	326
4	Gard Sørvik	Oslo Østre	5	
	9****	49	89*X8	45	*XX**	50	98X*9X9*XX	95	*X*X*9X995	92
					15 skudd	144	25 skudd	239	35 skudd	331
5	Kjell Egil Norum	Norheim	5	
	***XX	50	9979X	44	XX9*X	49	XX9999*XX*	96	*8X99XX9*9	94
					15 skudd	143	25 skudd	239	35 skudd	333
6	Johan M. Syversen	Eidsberg	V55	
	9X***	49	X998*	46	X***X	50	9989X9*X*X	94		0
					15 skudd	145	25 skudd	239	35 skudd	239
7	Hans Heer	Eidsberg	V55	
	X99XX	48	*XX8*	48	*9XX9	48	*9999*9*9X	94		0
					15 skudd	144	25 skudd	238	35 skudd	238
8	Arne Myrås	Eidsberg	V55	
	9**X*	49	99X79	44	XX99X	48	999X8X9X**	94		0
					15 skudd	141	25 skudd	235	35 skudd	235
9	Kjell Roar Livold	Eidsberg	5	
	****X	50	*X999	47	X**XX	50	8889X****X	93	999XX998	73
					15 skudd	147	25 skudd	240	35 skudd	313
10	Harald Enger	Nøtterø	5	
	***X*	50	*99X9	47	XXX9*	49	999X*X***X	97	X9X*X*9**X	98
					15 skudd	146	25 skudd	243	35 skudd	341
11	Lars Lind	Jordet	5	
	99*XX	48	8**X9	47	9XX9X	48	99X9X9**9X	95		0
					15 skudd	143	25 skudd	238	35 skudd	238
12	Tommy Gjølberg	Nøtterø	5	
	XXXXX	50	99X89	45	XXX*X	50	9*9*X9**X*	97	X*XXX*X***	100
					15 skudd	145	25 skudd	242	35 skudd	342
Resultater lag 9 200m 
1	Terje Strand	Torsnes	2	
	X9898	44	79852	31	79897	40	47649X99	58		0
					15 skudd	115	25 skudd	173	35 skudd	173
2	Glenn Strand	Torsnes	2	
	999*9	46	5669*	36	79X98	43	59899X*XX*	90	*99*XX8897	90
					15 skudd	125	25 skudd	215	35 skudd	305
3	Jørgen Haugestad	Moss og Våler	4	
	99XXX	48	8998X	44	X98X9	46	8**999XXXX	95		0
					15 skudd	138	25 skudd	233	35 skudd	233
4	Arild Johansen	Torsnes	4	
	X*X*9	49	998X7	43	*99*X	48	978888*999	85		0
					15 skudd	140	25 skudd	225	35 skudd	225
5	Gunnar Amundsen	Torsnes	V55	
	*99*X	48	9989X	45	9X*X*	49	X9*XXX99**	97	99X9*X*9*X	96
					15 skudd	142	25 skudd	239	35 skudd	335
6	Martin Hauger	Spydeberg	V55	
	899X*	46	9XX9X	48	9XX99	47	*9XX999XX*	96		0
					15 skudd	141	25 skudd	237	35 skudd	237
7	Hans-Henrik Jæger	Torsnes	2	
	X*999	47	X5789	39	9XX99	47	66989889*9	82	9XXX*99	67
					15 skudd	133	25 skudd	215	35 skudd	282
8	Nina Moe	Torsnes	2	
	9*XX9	48	76997	38	89788	40	779998X**9	88	8X9899X96X	88
					15 skudd	126	25 skudd	214	35 skudd	302
9	Arild Jønsson	Torsnes	5	
	*****	50	9XXX9	48	XXX*9	49	9879*9***X	92	X***X***X*	100
					15 skudd	147	25 skudd	239	35 skudd	339
10	Øyvind Leonsen	Urskog	5	
	*X*XX	50	9X88X	45	*XX9*	49	X999*X9X*X	96	99*X99*99X	94
					15 skudd	144	25 skudd	240	35 skudd	334
11	Jørgen Kvame	Moss og Våler	5	
	X****	50	X7799	42	9X9X8	46	*99*X9**X9	96	X*9999999X	93
					15 skudd	138	25 skudd	234	35 skudd	327
12	Torill Richardsen	Torsnes	1	
	989*X	46	*9*95	43	X*899	46	8699*89997	84		0
					15 skudd	135	25 skudd	219	35 skudd	219
Resultater lag 10 200m 
1	Sigbjørn Lunner	Høland/Bjørkelangen	5	
	9***X	49	X9*8X	47	XXXXX	50	97****9X9X	94	X*9*XX*9*9	97
					15 skudd	146	25 skudd	240	35 skudd	337
2	Bjørn Olav Bjørseth	Høland/Bjørkelangen	5	
	X****	50	XXX*8	48	9X9X*	48	99XX9**X*X	97	***9***XX*	99
					15 skudd	146	25 skudd	243	35 skudd	342
3	John Bjørseth	Høland/Bjørkelangen	5	
	*X***	50	*89X8	45	X*XX9	49	888*XXXXX*	94	*99***9XX9	96
					15 skudd	144	25 skudd	238	35 skudd	334
4	Nina Bøe	Høland/Bjørkelangen	5	
	*9XX*	49	6*8X*	44	XXX*X	50	99X9*X9XX*	96	999899XX**	93
					15 skudd	143	25 skudd	239	35 skudd	332
5	Øyvind Nitteberg	Høland/Bjørkelangen	5	
	**XX*	50	9XX9*	48	*XX9*	49	*X9*9*9X*8	95	*XX9X9X8X9	95
					15 skudd	147	25 skudd	242	35 skudd	337
6	Svend Holtet	Høland/Bjørkelangen	V55	
	X*X*9	49	99*98	45	**X9X	49	X*XX99X9**	97		0
					15 skudd	143	25 skudd	240	35 skudd	240
7	Knut B. Sætherskar	Lillehammer	5	
	****X	50	9X998	45	*9X*X	49	*9X9XXX9X9	96	X**9*99X*X	97
					15 skudd	144	25 skudd	240	35 skudd	337
8	Trygve Skaug	Lillehammer	5	
	9****	49	X8X99	46	**XX*	50	989XXX99XX	94	XX**X*X**5	95
					15 skudd	145	25 skudd	239	35 skudd	334
9	Knut T. Skaug	Åsheim	4	
	*X999	47	X8886	40	789XX	44	8849*9999*	85	78*XXX*988	90
					15 skudd	131	25 skudd	216	35 skudd	306
11	Geir Tønjum	Skarpskytten	5	
	*XX9*	49	X9**9	48	X99X*	48	9XXX*XXX*9	98	*XX**X999X	97
					15 skudd	145	25 skudd	243	35 skudd	340
12	Lars Starnd	Høland/Bjørkelangen	5	
	*9***	49	99887	41	8XX*X	48	99999X9*X*	94		0
					15 skudd	138	25 skudd	232	35 skudd	232
Resultater lag 11 200m 
2	Egil Saksæther	Buer/Kornsjø	1	
	88997	41	78877	37	X*X99	48	899X98**9*	92		0
					15 skudd	126	25 skudd	218	35 skudd	218
4	Roger Micalsen	Moss og Våler	1	
	9**9X	48	63786	30	5999*	42	85X9679**X	84		0
					15 skudd	120	25 skudd	204	35 skudd	204
Resultater lag 12 200m 
1	Runar Holter	Moss og Våler	5	
	X*9XX	49	89X88	43	8*XX*	48	*X89X*8XX*	95		0
					15 skudd	140	25 skudd	235	35 skudd	235
4	Johan Garmo	Moss og Våler	3	
	X8999	45	67899	39	8XX*X	48	868878X989	81		0
					15 skudd	132	25 skudd	213	35 skudd	213
5	Kjell E. Krøkje	Moss og Våler	4	
	*****	50	97987	40	*XX9X	49	9999XX*9X9	94	X*****X*9	89
					15 skudd	139	25 skudd	233	35 skudd	322
6	Kai Magne Mauseth	Moss og Våler	5	
	X**X*	50	8798X	42	899X9	45	998XXX*XX*	96	****X****X	100
					15 skudd	137	25 skudd	233	35 skudd	333
Resultater lag 13 200m 
2	Tor-Arne Solbakken	Rygge	5	
	*X***	50	8*988	43	X9*XX	49	999XX9*XX*	96	*XX*9*X***	99
					15 skudd	142	25 skudd	238	35 skudd	337
3	Tone Halvorsen	Rygge	5	
	*X*X*	50	9X887	42	*XXXX	50	89X*X*XX*9	96	*X9XXXXXX*	99
					15 skudd	142	25 skudd	238	35 skudd	337
5	Steinar Hågensen	Rygge	4	
	X9999	46	98X89	44	*9X**	49	98799X*X99	90	9X9*X*99**	96
					15 skudd	139	25 skudd	229	35 skudd	325
6	Per Terje Sønsterud	Nordre Modum	5	
	9XX**	49	X*X9*	49	X*X**	50	X99X99XXXX	96	9*9X*9***X	97
					15 skudd	148	25 skudd	244	35 skudd	341
7	Øystein Moræus	Buer/Kornsjø	2	
	99XX*	48	56297	29	779X9	42	647X8****X	85		0
					15 skudd	119	25 skudd	204	35 skudd	204

Resultater lag 15 200m 
1	Erling Flesberg	Moss og Våler	5	
	*XX*9	49	999X7	44	*99XX	48	*88999**XX	93		0
					15 skudd	141	25 skudd	234	35 skudd	234
2	Odd Erik Ertnes	Moss og Våler	5	
	XXX**	50	9X988	44	*999X	47	9**9X*X*XX	98		0
					15 skudd	141	25 skudd	239	35 skudd	239
3	Per Hersleth	Moss og Våler	5	
	*XX**	50	89X9X	46	9X*9X	48	5899***XXX	91		0
					15 skudd	144	25 skudd	235	35 skudd	235
7	Agnes Midtbø	Spydeberg	5	
	**XX9	49	9XX9X	48	99X*9	47	996*XX*X*9	93	XXX*9***XX	99
					15 skudd	144	25 skudd	237	35 skudd	336
8	Trond A. Midtbø	Spydeberg	5	
	X***X	50	8999*	45	XX9XX	49	XXX*9XXX9X	98	*XX99XXX99	96
					15 skudd	144	25 skudd	242	35 skudd	338
12	Bjørn Kolshus	Eidsberg	4	
	X9X**	49	997XX	45	**9XX	49	*9989898X9	89		0
					15 skudd	143	25 skudd	232	35 skudd	232
Resultater lag 16 200m 
1	Dag Rasmussen	Nordstrand	5	
	****X	50	X9*8*	47	*9X9*	48	9X9*X*X*99	96	X**X******	100
					15 skudd	145	25 skudd	241	35 skudd	341
2	Morten Fuglevåg	Nordstrand	4	
	*X999	47	*7966	38	99898	43	78*99X9X*X	92	99XX89XX9*	94
					15 skudd	128	25 skudd	220	35 skudd	314
3	Giske Back	Nordstrand	4	
	*X**X	50	*8999	45	9X*X*	49	9XX9XXX*X*	98	9**9XXX899	94
					15 skudd	144	25 skudd	242	35 skudd	336
4	Tor Arne Haugen	Nordstrand	4	
	***XX	50	X98*X	47	XX*XX	50	X88X99XX9*	93	X*X*X9X**9	98
					15 skudd	147	25 skudd	240	35 skudd	338
5	Audun Aasgaard	Nordstrand	5	
	XX999	47	99898	43	9X8X*	47	X79*X*X*X*	96		0
					15 skudd	137	25 skudd	233	35 skudd	233
6	Lars R. Sandvik	Nordstrand	5	
	X*9**	49	*6*98	43	***9X	49	8X999XX*99	93	XX9*XXX***	99
					15 skudd	141	25 skudd	234	35 skudd	333
7	Kurt E. Bekkevold	Nordstrand	5	
	**X*X	50	XX9X*	49	9XXX*	49	7XXXXXX9**	96	*9*X***X*X	99
					15 skudd	148	25 skudd	244	35 skudd	343
8	Knut Larsen	Nordstrand	4	
	X**XX	50	99898	43	*9X9X	48	969XX8XXXX	92	XXX9**X9*X	98
					15 skudd	141	25 skudd	233	35 skudd	331
9	Gunstein Lauvrak	Nordstrand	5	
	9XXX*	49	*7897	41	XX9*X	49	874**9**9X	87	9***X*999X	96
					15 skudd	139	25 skudd	226	35 skudd	322
10	Harald Juliussen	Sarpsborg	V55	
	*XX*9	49	*X99*	48	XX*XX	50	999**X99XX	95	*XXXX99XX9	97
					15 skudd	147	25 skudd	242	35 skudd	339
11	Petter A. Smukkestad	Spydeberg	4	
	9XX9X	48	98999	44	8X999	45	996X**9***	93	99XX*9XX**	97
					15 skudd	137	25 skudd	230	35 skudd	327
12	Oddvar Andersen	Sarpsborg	3	
	9X99*	47	78895	37	X*89*	47	899X99*XX8	92		0
					15 skudd	131	25 skudd	223	35 skudd	223
Resultater lag 17 200m 
5	Hans P. Nyengen	Trøgstad	4	
	X*XX*	50	XX998	46	**X9*	49	9999*XX*X9	95	9X*X**X**7	96
					15 skudd	145	25 skudd	240	35 skudd	336
6	Ole J. Nyengen	Trøgstad	5	
	*X*X*	50	XX898	45	XXXX*	50	9X9**X**99	96	*XX9***XXX	99
					15 skudd	145	25 skudd	241	35 skudd	340
7	Thomas Fosser	Trøgstad	5	
	*X9XX	49	68899	40	8*999	45	9*9X*X9***	97		0
					15 skudd	134	25 skudd	231	35 skudd	231
9	Rune Raknerud	Trøgstad	4	
	9*999	46	XXX98	47	8*9*X	47	XXX98X9X79	92	*8X**9X*79	93
					15 skudd	140	25 skudd	232	35 skudd	325
11	Roar Forfot	By skytterlag	5	
	X9XXX	49	X8998	44	9XX99	47	**999*XXXX	97	**X*9X99X*	97
					15 skudd	140	25 skudd	237	35 skudd	334
12	Terje V. Strand	Trøgstad	5	
	XX*X*	50	99997	43	XX*X9	49	7X989*XX*9	92	XXX*X*X**9	99
					15 skudd	142	25 skudd	234	35 skudd	333
Resultater lag 18 200m 
1	Lars Bugge	Frogn og Drøbak	5	
	*9***	49	9X99*	47	99*99	46	979X**X*XX	95		0
					15 skudd	142	25 skudd	237	35 skudd	237
2	Knut Vik	Frogn og Drøbak	V55	
	9XX*X	49	8X998	44	9XXXX	49	8**9888X*9	90	*9X997X999	91
					15 skudd	142	25 skudd	232	35 skudd	323
3	Øyvind Johannessen	Frogn og Drøbak	5	
	*X***	50	X99XX	48	9XXXX	49	9*9*9X**9*	96	9**XXXX*X*	99
					15 skudd	147	25 skudd	243	35 skudd	342
4	Joakim Tveter	Frogn og Drøbak	4	
	**XXX	50	49869	36	9X8*9	46	*7X*XX9XXX	96	X**8*9XX*X	97
					15 skudd	132	25 skudd	228	35 skudd	325
5	Odd P. Nythe	Frogn og Drøbak	5	
	XXXX*	50	X898X	45	*8***	48	X99*8XX*9*	95		0
					15 skudd	143	25 skudd	238	35 skudd	238
6	Kåre Bakken	Frogn og Drøbak	V55	
	X*X*X	50	*X99*	48	XXX**	50	888XXX*X9*	93	X*9X*XX9*X	98
					15 skudd	148	25 skudd	241	35 skudd	339
7	Morten Bjerknæs	Frogn og Drøbak	3	
	X**8X	48	58866	33	99988	43	954968X*8X	79		0
					15 skudd	124	25 skudd	203	35 skudd	203
8	Sverre Saxebøl	Frogn og Drøbak	5	
	9X9XX	48	98*8X	45	X*9X8	47	998XX9X9*9	93	X*9X***9**	98
					15 skudd	140	25 skudd	233	35 skudd	331
9	Tore Danielsen	Frogn og Drøbak	V55	
	X*XX8	48	96X*8	43	988X*	45	59788X8*9*	84		0
					15 skudd	136	25 skudd	220	35 skudd	220
10	Terje Wennersgård	Frogn og Drøbak	4	
	88*X9	45	89879	41	999XX	47	*9889X*89*	91	9XX9*9*897	91
					15 skudd	133	25 skudd	224	35 skudd	315
11	Henning Nøkleby	Trøgstad	5	
	*X*X9	49	99899	44	X9**9	48	99*X9*9**8	94		0
					15 skudd	141	25 skudd	235	35 skudd	235
12	Aina Nøkleby	Trøgstad	3	
	XXXXX	50	78788	38	9X*X9	48	888999XX8*	89		0
					15 skudd	136	25 skudd	225	35 skudd	225
Resultater lag 19 200m 
1	Tore Dahl	Eidsberg	5	
	XX*X*	50	95899	40	8X999	45	9X9XXX*XXX	98		0
					15 skudd	135	25 skudd	233	35 skudd	233
2	Rolf Sønstegård	Øymark	5	
	9XXX9	48	X9*9X	48	*XX*X	50	98X9XX**XX	96	XX99*9X*X9	96
					15 skudd	146	25 skudd	242	35 skudd	338
3	Asbjørn Nygård	Spydeberg	5	
	999XX	47	*8888	42	X9X9X	48	*99*X**9XX	97		0
					15 skudd	137	25 skudd	234	35 skudd	234
4	Kåre Strøm	Ullensaker	V55	
	X*XX9	49	8X999	45	998*X	46	X**X99***9	97	99XXXXXXX9	97
					15 skudd	140	25 skudd	237	35 skudd	334
5	Ivar Ligård	Ullensaker	V55	
	9*X*X	49	*X9XX	49	XXX**	50	X*XXXX***X	100	X**XXX999X	97
					15 skudd	148	25 skudd	248	35 skudd	345
6	Roy Fredriksen	Eidsberg	4	
	9*99X	47	99998	44	999X9	46	8*X89X*XX*	95		0
					15 skudd	137	25 skudd	232	35 skudd	232
7	Liv K. Andersen	Nittedal	3	
	*99XX	48	85777	34	98899	43	948X*9X9X7	86	8889998*9X	88
					15 skudd	125	25 skudd	211	35 skudd	299
8	Erik Rynning	Moss og Våler	2	
	XX*9	39	49896	36	89878	40	988*X*X997	90	*898998XXX	91
					15 skudd	115	25 skudd	205	35 skudd	296
Resultater lag 20 200m 
2	Terje Fagerheim	Eidsberg	2	
	X999X	47	78975	36	X9899	45	X85X998998	85		0
					15 skudd	128	25 skudd	213	35 skudd	213
6	Svein Erik Skotterud	Rælingen	4	
	XXXX*	50	97869	39	99X9X	47	9X9X*89XX*	95		0
					15 skudd	136	25 skudd	231	35 skudd	231
7	Per Tollerud	Hobøl	4	
	99XX9	47	X8999	45	99X99	46	*7X99XXX9X	94		0
					15 skudd	138	25 skudd	232	35 skudd	232
9	Per Inge Heen	Eidsberg	5	
	*X***	50	99*9*	47	9****	49	*88X9X***9	94	XXXXX***9*	99
					15 skudd	146	25 skudd	240	35 skudd	339
Resultater lag 21 200m 
1	Knut Bråthen	Kongsberg	5	
	****X	50	8X***	48	X9***	49	X8**9*X**9	96	*X**XX9***	99
					15 skudd	147	25 skudd	243	35 skudd	342
2	Jon Arne Eie	Kråkstad	V55	
	9X*X*	49	*XX9*	49	*XX**	50	99*9*X*X**	97	99XX*899XX	94
					15 skudd	148	25 skudd	245	35 skudd	339
3	Jan Berger	Kråkstad	V55	
	*X999	47	X8979	43	X*XXX	50	*9989*X9X	84		0
					15 skudd	140	25 skudd	224	35 skudd	224
4	Rolf H. Hegna	Sem	4	
	9**9X	48	99789	42	X9**X	49	58X998XX9*	88	*989X	46
					15 skudd	139	25 skudd	227	35 skudd	273
5	Caroline J. Hegna	Sem	3	
	X9X9X	48	74959	34	7X999	44	95XX799X99	87		0
					15 skudd	126	25 skudd	213	35 skudd	213
6	Steinar Pedersen	Sem	1	
	9999X	46	7XX*9	46	99XX9	47	X9X9*8*689	89		0
					15 skudd	139	25 skudd	228	35 skudd	228
7	Tom Moland	Andebu	2	
	*X9X*	49	8XXX8	46	97XX8	44	87XX99*8XX	91	8X98998787	83
					15 skudd	139	25 skudd	230	35 skudd	313
8	Robert Gjølberg	Sem	4	
	*X***	50	98989	43	*XX9*	49	8X99*9XX*9	94	9X9X999*XX	95
					15 skudd	142	25 skudd	236	35 skudd	331
9	Hans A. Døvle	Sem	4	
	*99XX	48	9X969	43	99X*X	48	579XX9***9	89		0
					15 skudd	139	25 skudd	228	35 skudd	228
10	Harald Urstad	Rygge	5	
	**XXX	50	*X979	45	X9*9*	48	*X8*XX**X*	98	XXX***8X9*	97
					15 skudd	143	25 skudd	241	35 skudd	338
11	Nils Thomas Valand	Grindølen	5	
	*X*XX	50	79X98	43	*XXX9	49	8X9XXX*9X*	96	XX*X*9X*XX	99
					15 skudd	142	25 skudd	238	35 skudd	337
Resultater lag 22 200m 
1	Lars Næprud	Rælingen	5	
	X*X**	50	9XX99	47	99899	44	9999XXX9XX	95	99989X8XX	82
					15 skudd	141	25 skudd	236	35 skudd	318
2	Mikkel Voll Stokkli	Rælingen	5	
	XXXX*	50	89*9*	46	X9*99	47	9*99**XXXX	97	*XXXXX***X	100
					15 skudd	143	25 skudd	240	35 skudd	340
3	Yngve Hjerpekjønn	Andebu	3	
	X9998	45	89997	42	99977	41	77986X9*8*	84		0
					15 skudd	128	25 skudd	212	35 skudd	212
11	Magnus Lund	Andebu	2	L
	9*X*9	48	67965	33	88798	40	986*X9*98X	89		0
					15 skudd	121	25 skudd	210	35 skudd	210
12	Ragnar Flaatnes	Andebu	5	L
	X***X	50	X8X9*	47	9XXXX	49	889*99X**X	93		0
					15 skudd	146	25 skudd	239	35 skudd	239
Resultater lag 23 200m 
1	Håkon Eilertsen	Sørum	5	
	X***X	50	9X87*	44	9XX8X	47	*99998XXX8	92	XXXX99X*X8	96
					15 skudd	141	25 skudd	233	35 skudd	329
3	Johnny Elmar	Sørum	1	
	9X9X9	47	799*7	42	9*979	44	85859X9889	79		0
					15 skudd	133	25 skudd	212	35 skudd	212
8	Rune Wallin	Eidsberg	5	
	XX*XX	50	X99X8	46	*X**9	49	879*X8*XX*	92		0
					15 skudd	145	25 skudd	237	35 skudd	237
Resultater lag 24 200m 
1	Jørn Daltorp	Søndre Høland	5	
	9XX*X	49	X9988	44	*X*9X	49	89**99*X99	93	XX9X*X*XXX	99
					15 skudd	142	25 skudd	235	35 skudd	334
2	Janne Daltorp	Søndre Høland	4	
	X*X9X	49	9978X	43	X9**X	49	8889*999X	80		0
					15 skudd	141	25 skudd	221	35 skudd	221
3	Ronny Granerud	Søndre Høland	3	
	*X998	46	98889	42	X9999	46	9X8XX8*9*X	94	9XX*X*9*X*	98
					15 skudd	134	25 skudd	228	35 skudd	326
4	Marius Gangnes	Søndre Høland	5	
	**XX*	50	99XX9	47	9XX99	47	*989XXX*9*	95	X**X9X*1*X	90
					15 skudd	144	25 skudd	239	35 skudd	329