Resultatsiden   200m lagvis

HISÅS-STEVNET 2004     Lagvise resultater100m (Oppdatert 25.04.2004 19:46 )

Resultater lag 1 100m 

1

Hans Buer

Buer/Kornsjø

V73

 

 

9X*XX

49

*X**X

50

*****

50

XXXX9*XX**

99

XX*X*X**XX

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

248

35 skudd

348

2

Bjørn Bergseth

Halden

V65

 

 

9X**X

49

*X*9X

49

9*X*X

49

XX*XX9XX*X

99

X99*9X***X

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

246

35 skudd

343

3

Fredrik Lund

Halden

V65

 

 

X**X*

50

*X**X

50

*X*X*

50

***XX*****

100

*X**9*X*XX

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

349

4

Edvard Edvardsen

Buer/Kornsjø

V73

 

 

X*X**

50

*XX9*

49

***XX

50

9**X***9**

98

**X9*XXX*X

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

247

35 skudd

346

5

Stein Lie

Halden

V65

 

 

*****

50

***X*

50

X****

50

XX****XX9X

99

9**X***XXX

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

348

6

Christer Smetana

Halden

J

 

 

*****

50

X9999

46

*X***

50

XX8X9XXXXX

97

X*X****X**

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

243

35 skudd

343

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Daniel Engebretsen

Buer/Kornsjø

J

 

 

99885

39

78977

38

999X8

45

88XX899888

86

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

122

25 skudd

208

35 skudd

208

Resultater lag 4 100m

1

Einar Mathisen

Moss og Våler

V73

 

 

9X*98

46

*****

50

9****

49

9X9*XX*X*X

98

XXX*X*X*XX

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

243

35 skudd

343

2

Linda Ruud

Rakkestad

ER

 

 

XXX*X

50

*XX**

50

*X***

50

**X*X**9X*

99

XXX**X****

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

349

3

Eileen Torp

Rakkestad

R

 

 

X9799

44

X9XX*

49

XX**X

50

9X**X9XX*X

98

X99*XXX*9*

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

241

35 skudd

338

4

Hans J. Ellefsen

Moss og Våler

V65

 

 

XX*X*

50

*XX*X

50

***X*

50

9**9X9*XX*

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

247

35 skudd

247

5

Thor-Erik Haugen

Rakkestad

ER

 

 

*9X*X

49

**9XX

49

*XX*X

50

***X***XX9

99

X*XX99*9X9

96

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

247

35 skudd

343

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Malin Hågensen

Rakkestad

ASP

 

 

X9997

44

X7X89

44

X9999

46

X998XX8X99

92

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

134

25 skudd

226

35 skudd

226

8

Tor-Arne Torp

Rakkestad

ER

L

 

XXX*X

50

*99**

48

**XX*

50

X*X*X9****

99

XXX*X*X*9*

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

247

35 skudd

346

Resultater lag 5 100m

1

Johnny Tvedt

Askim

V65

 

 

9XX99

47

9XXXX

49

9**X*

49

*XX9*X*X**

99

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

244

35 skudd

244

2

Arne R. Eriksen

Røyken

V65

 

 

X9X99

47

*X*XX

50

***X*

50

X9X*X9*X*X

98

XXXX*99X*X

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

245

35 skudd

343

3

Ole-Kr. Bryhn

Røyken

ER

 

 

X****

50

****X

50

*****

50

********X*

100

**********

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

350

4

Anders Bryhn

Røyken

R

 

 

9XX9*

48

9XX*9

48

XXXX9

49

*X*9X*XX9*

98

99*XXXX999

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

243

35 skudd

338

5

Leif Dramstad

Skiptvet

V73

L

 

X*99X

48

*XXXX

50

*XX*X

50

XX9****X*

89

999*X*X*X9

96

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

237

35 skudd

333

6

Vegard Jørgensen

Fet

J

L

 

**X**

50

XX**X

50

*****

50

XXX*******

100

XX**XXX**X

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

350

Resultater lag 6 100m

1

Per A. Sørensen

Eidsberg

ER

 

 

X9989

45

XXX99

48

9XXXX

49

X88X*9*XX9

94

***X998X9*

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

142

25 skudd

236

35 skudd

331

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Truls Fundingsrud

Eidsberg

ER

 

 

***X8

48

X99*X

48

9*9*X

48

**7XXX***9

96

*99999X9X*

94

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

240

35 skudd

334

4

Ivar Ligård

Ullensaker

V65

 

 

X****

50

6*X**

46

X****

50

7X***7****

94

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

240

35 skudd

240

5

Oddvar Trippestad

Spydeberg

V65

 

 

*XXX9

49

9XX9*

48

*9**X

49

*9*X***9*X

98

**9X**X9XX

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

244

35 skudd

342

6

Guttorm Vatle

Spydeberg

V65

 

 

X**9X

49

XXX99

48

X****

50

X9*X9**99X

96

9*XX**98XX

96

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

243

35 skudd

339

Resultater lag 7 100m

1

Thor Magnar Brath

Kongsberg

ER

 

 

*X9XX

49

*****

50

X*XX*

50

*****X****

100

X**X**X***

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

249

35 skudd

349

2

Rolf Fjeldstad

Aas

V73

 

 

*X*X9

49

X*9**

49

*X*X*

50

X**X**X*XX

100

X*XX******

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

248

35 skudd

348

3

Karl Martin Østby

Skjeberg

R

 

 

*X**X

50

****X

50

XX*X*

50

X*XX*9X***

99

X9XXX*X9**

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

347

4

Thormod Akre

Aremark

V65

 

 

X*99X

48

*XX*X

50

X9*99

47

9XXX9X99XX

96

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

241

35 skudd

241

5

Simen Rundberget

Ski

ER

 

 

9X9**

48

XXX*X

50

*9*99

47

X9X*99X9XX

96

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

241

35 skudd

241

6

Arne Olsen

Lørenskog

V73

 

 

9*X*X

49

9X**X

49

X99*9

47

X*X*X**XX*

100

99****XXXX

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

245

35 skudd

343

7

Fredrik Skinne

Skjeberg

ASP

 

 

69898

40

98XX8

45

X89X8

45

9*8X8*8**8

91

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

130

25 skudd

221

35 skudd

221

8

Bjarne Habberstad

Aas

V73

 

 

98*X*

47

**9X9

48

X9X98

46

X999**999

84

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

141

25 skudd

225

35 skudd

225

Resultater lag 8 100m

1

Jan Ole Skotterud

Rælingen

J

 

 

*****

50

*X*9X

49

**X**

50

*9X9X***X*

98

*X*X**X*X*

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

247

35 skudd

347

2

Petter Pettersen

Rælingen

V65

 

 

****X

50

*X*X*

50

***X*

50

9**X*X*XXX

99

X9****X9X*

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

347

3

Roald H. Skaug

Ski

V65

 

 

XXX*9

49

99**9

47

X8**X

48

**XX9**9X*

98

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

242

35 skudd

242

4

Gunnar Magnussen

Ski

V65

 

 

*X999

47

*X99X

48

***XX

50

********X*

100

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

245

35 skudd

245

5

Haavard Lohne Bakken

Fet

J

 

 

XXXXX

50

9X**9

48

***X*

50

9X*99X****

97

*X*X****9*

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

245

35 skudd

344

6

Martin Myrvold

Steinsgård

ER

 

 

X*9*9

48

XXXXX

50

XXX*9

49

*9X99*99X*

95

X99XX999**

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

242

35 skudd

337

7

Svend Karlsen

Askim

ASP

 

 

99999

45

99X**

48

X9999

46

*8*X*89X9*

94

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

139

25 skudd

233

35 skudd

233

8

Jens Johan Tærud

Steinsgård

R

L

 

899X9

45

89798

41

77677

34

7998986*99

84

7X9*XX8

64

 

 

 

 

 

 

15 skudd

120

25 skudd

204

35 skudd

268

Resultater lag 9 100m

1

Halvor Thrane Svendsen

Rælingen

J

 

 

X****

50

*X999

47

9****

49

*X9**9XX*X

98

XXX**XXX*9

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

244

35 skudd

343

2

Daniel Rene Eriksen

Rælingen

J

 

 

***XX

50

XX**X

50

*XX**

50

X*XX*XXX*9

99

*X*X*9X9*X

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

347

3

Ole Jørgen Mauseth

Rælingen

J

 

 

**XX9

49

**9*X

49

*X*X*

50

99X*X9*X**

97

X**XX*9XXX

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

245

35 skudd

344

4

Espen Hansen

Rælingen

J

 

 

**X**

50

899XX

46

*X***

50

X9XX*9XX**

98

9*******9X

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

244

35 skudd

342

5

Andreas Vie

Rælingen

J

 

 

XXXX*

50

X9999

46

X999X

47

99998XX*9*

93

9**9**XX**

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

236

35 skudd

334

6

Stein Erik Bergersen

Rælingen

ER

 

 

X*XX*

50

*XX**

50

X**XX

50

**XX*9*9*X

98

***XXXX9*

89

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

248

35 skudd

337

7

Kristina Olsen

Rælingen

R

 

 

XXX**

50

*X*XX

50

***XX

50

*X9*9X****

98

XX*X*****9

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

248

35 skudd

347

8

Christer Hammeren

Rælingen

ER

 

 

**XXX

50

*9XXX

49

89X*9

46

*X999**XX8

95

6**X8*6X*X

90

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

240

35 skudd

330

Resultater lag 10 100m

1

Atle Hansen

Rælingen

ER

 

 

X9X*X

49

X*9XX

49

X99*9

47

X9X**99X*8

95

X99XXX89*X

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

240

35 skudd

335

2

Leif Martin Brodal

Gjerdrum

R

 

 

X*X*X

50

X*X99

48

*X*XX

50

X99***XXX9

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

245

35 skudd

245

3

Ole Kristian Krogh

Øymark

J

 

 

XX9**

49

X*9*X

49

XXX*X

50

989X89X*9X

92

99XX999XX*

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

240

35 skudd

335

4

Ivar Jacobsen

Fredrikstad

V73

 

 

*****

50

XX***

50

X**X9

49

X9XX*X**9*

98

***X**XXX*

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

247

35 skudd

347

5

Reidar Nyborg

Høland/Bjørkelangen

V65

 

 

X***X

50

XX**X

50

X****

50

**X***X**X

100

**XXX9**XX

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

349

6

Kåre Nyborg

Høland/Bjørkelangen

V73

 

 

X***X

50

X***X

50

*9X*9

48

*9XX9*9**X

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

245

35 skudd

245

7

Desire Martinsen

Fredrikstad

R

F

 

98889

42

X99X8

46

XXXX9

49

98X9*99X99

92

9X9999XXXX

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

137

25 skudd

229

35 skudd

324

8

Petter Slevigen

Øymark

ER

L

 

*9X**

49

XXX**

50

X***X

50

**X*XXX99X

98

XXX9*XXXXX

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

247

35 skudd

346

Resultater lag 11 100m

2

Tor Slevigen

Øymark

V65

 

 

99X9X

47

9X9X9

47

9*X*9

48

9X*999XXX9

95

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

142

25 skudd

237

35 skudd

237

3

Rolf Kristiansen

Råde

V73

 

 

X**XX

50

X**X*

50

*X***

50

**9XX9X9**

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

247

35 skudd

247

4

Ragnar Pedersen

Råde

V65

 

 

*****

50

*****

50

**XXX

50

*****X*XX*

100

X**X******

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

350

5

Martin Espelid

Eidsvoll Verk

J

 

 

X*XX*

50

9X9X9

47

X*XXX

50

9*99*X****

97

*X**XX*XX9

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

244

35 skudd

343

6

Fredrik Berger Tunby

Spydeberg

J

 

 

9X*XX

49

X*XX*

50

X*X*9

49

7*799XXX99

90

**99X8*99X

94

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

238

35 skudd

332

7

Jarle Wagenius

Oslo Garnisons

V73

 

 

*9*X9

48

9*9X*

48

XXX9*

49

9X*99X*X99

95

X*XX*X9999

96

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

240

35 skudd

336

Resultater lag 12 100m

1

Espen Johansen

Sarpsborg

J

 

 

*X*9*

49

*XX9*

49

***XX

50

*XX**99**X

98

X**XX***99

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

246

35 skudd

344

2

Knut A. Solberg

Råde

J

 

 

*****

50

*999*

47

***X*

50

*999X*****

97

**XXX*****

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

244

35 skudd

344

3

Harald Solberg

Råde

ER

 

 

**XXX

50

*XXX*

50

9*X9*

48

9*XXXX**X*

99

9***X**X**

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

247

35 skudd

346

4

Leif T. Solberg

Råde

R

F

 

99**

38

XX99X

48

99X7*

45

99XXX9X898

92

999899999X

90

 

 

 

 

 

 

15 skudd

131

25 skudd

223

35 skudd

313

5

Julie Winsvold

Råde

R

F

 

X7979

42

877X8

40

988*9

44

X9*9988879

87

98*97797X7

83

 

 

 

 

 

 

15 skudd

126

25 skudd

213

35 skudd

296

6

Emil Revhaug

Råde

ER

 

 

**X**

50

*X*XX

50

XX9X9

48

******X*X*

100

99X**X*9X9

96

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

248

35 skudd

344

7

Kim Andre Lund

Jondalen

ER

 

 

*****

50

**X**

50

*****

50

*X*X**XX**

100

X*****X*XX

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

350

Resultater lag 13 100m

1

Sondre Frisvold

Råde

J

 

 

XXX*X

50

9X999

46

XX99X

48

*7979999*9

88

698969989*

83

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

232

35 skudd

315

2

Peter A. Kvalvik

Råde

ER

 

 

9***X

49

9X**9

48

*****

50

***X*9***X

99

X9X*99X99X

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

246

35 skudd

341

3

Christina Gjertsen

Råde

R

 

 

*890X

37

99*9X

47

X*9XX

49

9X*99X8*59

89

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

133

25 skudd

222

35 skudd

222

4

Magnus Frisvold

Råde

R

 

 

XX**X

50

9*X99

47

9998X

45

*9*9XX9*99

95

9*9X988X99

91

 

 

 

 

 

 

15 skudd

142

25 skudd

237

35 skudd

328

5

Steffen Kristiansen

Råde

R

 

 

X9*XX

49

99X89

45

99XXX

48

9*989*8XX

83

999**99988

90

 

 

 

 

 

 

15 skudd

142

25 skudd

225

35 skudd

315

6

Andreas Ek

Råde

ER

 

 

69789

39

99X*9

47

X99*X

48

8X8X9X8X98

90

9788999888

83

 

 

 

 

 

 

15 skudd

134

25 skudd

224

35 skudd

307

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Fredrik Ek

Råde

J

 

 

XX*96

45

8879*

42

8X*X*

48

98X*9**X89

93

**8X*X8999

93

 

 

 

 

 

 

15 skudd

135

25 skudd

228

35 skudd

321

Resultater lag 15 100m

1

Mats Wallin

Eidsberg

ER

 

 

XXX*X

50

****9

49

X***X

50

*****X****

100

**X*X*9X*X

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

249

35 skudd

348

2

Jardar Edvardsen

Eidsberg

ER

 

 

*X9X9

48

999*9

46

**X7X

47

8****99**X

96

6*X8X99X*9

91

 

 

 

 

 

 

15 skudd

141

25 skudd

237

35 skudd

328

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sarah-Yvonne Karlsen

Eidsberg

ASP

F

 

99*X8

46

*89*9

46

989*X

46

8995*X9995

83

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

138

25 skudd

221

35 skudd

221

5

Siv Anita Dramstad

Rakkestad

ASP

F

 

98XX9

46

***XX

50

9*XXX

49

X9**X***8*

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

242

35 skudd

242

6

Leif Kvisler

Skiptvet

V65

 

 

989X*

46

8X9**

47

X9899

45

9999899998

88

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

138

25 skudd

226

35 skudd

226

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thor A. Kristiansen

Eidsberg

ER

LF

 

99989

44

9979*

44

989*X

46

9*999XXX88

92

XX9X8*XX99

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

134

25 skudd

226

35 skudd

321

Resultater lag 16 100m 

1

Mette B. Bjerknes

Frogn og Drøbak

ER

 

 

9XX*9

48

99X**

48

98*XX

47

**X9X9*X9X

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

240

35 skudd

240

2

Marte Heen

Eidsberg

ER

 

 

*999*

47

*9XXX

49

*X9*X

49

X*8*XX*9XX

97

X9*X*X**X9

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

242

35 skudd

340

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Odd M. Nythe

Frogn og Drøbak

J

 

 

*X***

50

**9XX

49

XX**X

50

***X*X*79X

96

*X*XX***X*

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

245

35 skudd

345

5

Jørgen Karlsen

Frogn og Drøbak

ER

 

 

*X**X

50

X**7*

47

**X**

50

9X8X*99X9*

94

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

241

35 skudd

241

6

Guro Heen

Eidsberg

J

 

 

***XX

50

X*X9*

49

*****

50

*X9**X****

99

9*X*X9*XX9

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

248

35 skudd

345

7

Eivind Torstensen

Oslo Østre

ER

F

 

8****

48

9*99*

47

9*X*X

49

**X**98X*X

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

241

35 skudd

241

8

Mikkel B. Bjerknes

Frogn og Drøbak

ASP

F

 

99X98

45

9988X

44

X99*9

47

99*8X8*867

85

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

136

25 skudd

221

35 skudd

221

Resultater lag 17 100m

1

Karoline Gullerud

Frogn og Drøbak

ER

 

 

XXX8*

48

9*X9*

48

**9X*

49

X9*X9XXX*9

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

242

35 skudd

242

2

Signe Berntsen

Frogn og Drøbak

ER

 

 

**X**

50

**X**

50

*X*XX

50

X**X*****X

100

*9****89*X

96

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

346

3

Silje Furnes

Frogn og Drøbak

ER

 

 

**XXX

50

*XX99

48

****X

50

9**XX8***X

97

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

245

35 skudd

245

4

Victor B. Andersen

Frogn og Drøbak

ER

 

 

**999

47

X99X9

47

9XX98

46

9*98**9XX9

94

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

140

25 skudd

234

35 skudd

234

5

Cicilie Brun Hansen

Frogn og Drøbak

ER

 

 

XXX9X

49

99*XX

48

XX**9

49

**X**XXX**

100

*XX*98XXXX

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

246

35 skudd

343

6

Willy Tveter

Skjeberg

V65

 

 

****X

50

9X*X*

49

XXX*X

50

9XXXX9*99*

96

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

245

35 skudd

245

7

Kristine Johannessen

Frogn og Drøbak

ASP

F

 

89889

42

988*X

45

8X987

42

9788X98987

83

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

129

25 skudd

212

35 skudd

212

8

Martin Johannessen

Frogn og Drøbak

R

F

 

9X99*

47

9X9XX

48

8X*X*

48

8X**XX*9XX

97

988*X9*X89

91

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

240

35 skudd

331

Resultater lag 18 100m

1

Ola Herje

Urskog

R

 

 

9*X*X

49

XX**9

49

*****

50

X*X*****XX

100

X********X

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

248

35 skudd

348

2

Ingvild Aksdal

Urskog

J

 

 

9X***

49

X*XX9

49

*X***

50

99*******X

98

X*X*X*XXXX

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

246

35 skudd

346

3

Trond Olav Sletner

Urskog

J

 

 

*XXX*

50

X8***

48

**XX9

49

XXX9*XX*99

97

XXXX***99*

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

147

25 skudd

244

35 skudd

342

4

Thomas Sæther

Urskog

R

 

 

9**XX

49

XXX*9

49

X*X**

50

9XXX99X9XX

96

X9X*9**9

77

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

244

35 skudd

321

5

Anders Matheson

Urskog

R

F

 

89999

44

X9999

46

X9999

46

*X99*X9X9*

96

X*99X**9*X

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

136

25 skudd

232

35 skudd

329

6

Ida Marie Matheson

Urskog

J

 

 

**98X

47

9X9X*

48

99**X

48

X*99*X*XXX

98

9XX**XX9*9

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

241

35 skudd

338

7

Håkon Moen

Urskog

R

F

 

**X**

50

999*9

46

*X**9

49

9999979XXX

91

XXX*8

48

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

236

35 skudd

284

8

Magne Gromsrud

Urskog

V65

L

 

99*X*

48

**9**

49

9***X

49

****XX*9XX

99

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

245

35 skudd

245

Resultater lag 19 100m

1

Karoline Andersen

Nittedal

ER

 

 

****X

50

*****

50

****X

50

*X***X****

100

9****X****

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

349

2

Henriette Andersen

Nittedal

J

 

 

****X

50

9XX**

49

*X***

50

9*X*XXX***

99

**X*9**X*X

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

149

25 skudd

248

35 skudd

347

3

Henrik Skolt

Svinndal

ER

 

 

***XX

50

*98XX

47

XX*9X

49

***X*X****

100

*X*X*X****

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

246

35 skudd

346

4

Karl Christian Engen

Svinndal

ER

F

 

X*9XX

49

9*9**

48

89999

44

XX***XXX9*

99

8**9X9*9X9

94

 

 

 

 

 

 

15 skudd

141

25 skudd

240

35 skudd

334

5

Kristian Sukke

Svinndal

R

F

 

998*9

45

*9X*9

48

X888*

44

X9*9XXX9*9

96

*899X99X**

94

 

 

 

 

 

 

15 skudd

137

25 skudd

233

35 skudd

327

6

Martin Engen

Svinndal

ASP

F

 

988X9

44

9X9X9

47

*X9XX

49

89*X9999X9

92

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

140

25 skudd

232

35 skudd

232

7

Ida Kristine H. Larsen

Svinndal

R

F

 

9X99X

47

X*8*9

47

X**XX

50

9X*9XXX***

98

999**9X**

86

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

242

35 skudd

328

8

Nick Hjort

Svinndal

R

F

 

9*99X

47

**X9*

49

**X8X

48

*XX*X*99*9

97

X9X99**X**

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

241

35 skudd

338

Resultater lag 20 100m

1

Petter Bøhren

Ski

ER

 

 

X**X*

50

****X

50

X****

50

*X****9**X

99

****XXX***

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

349

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lars-Kristian Skjelle

Degernes

ER

 

 

*X9X8

47

**898

45

*9X99

47

9X89*8X*9*

93

898*9899*9

89

 

 

 

 

 

 

15 skudd

139

25 skudd

232

35 skudd

321

4

Johan Garmo

Moss og Våler

V65

 

 

9*79X

45

9X9X9

47

*XXX9

49

988*999X*X

92

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

141

25 skudd

233

35 skudd

233

5

Anders Skammelsrud

Degernes

ER

F

 

X*X99

48

9XXXX

49

*9*9X

48

****XX*X9*

99

XX9X*9X999

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

244

35 skudd

339

6

Ole-Kristian Nylende

Degernes

J

 

 

*X*X9

49

6X798

40

X*X9*

49

998999*9*9

91

XXX9999X9X

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

138

25 skudd

229

35 skudd

324

7

Veronica Sandtangen

Degernes

ASP

F

 

9*X99

47

**XXX

50

X99X8

46

89XX89X*9X

93

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

236

35 skudd

236

8

Atle Skammelsrud

Degernes

ASP

F

 

778X9

41

99XX9

47

X78*6

41

99998997*X

89

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

129

25 skudd

218

35 skudd

218

Resultater lag 21 100m

1

Eline Utne

Rygge

ER

 

 

XX9*9

48

X****

50

99*9*

47

XXX9*X69X*

94

X**9*9XX9X

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

239

35 skudd

336

2

Linn Kr. Lønnerød

Nordstrand

J

 

 

*XXX*

50

X****

50

*XX*X

50

X**X*X**XX

100

**X*X*****

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

250

35 skudd

350

3

Jan Andre Runhovde

Rygge

ER

 

 

9XXX*

49

X9***

49

999XX

47

X9*XX*X9X*

98

9X*XXXX99X

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

243

35 skudd

340

4

Jonas Ørmen

Råde

ER

 

 

XX999

47

*X*99

48

9XXX9

48

X9*X9**X*9

97

*X*XX99*X*

98

 

 

 

 

 

 

15 skudd

143

25 skudd

240

35 skudd

338

5

May E. Nordahl

Nordstrand

J

 

 

*X***

50

**99*

48

*****

50

X9*X9***X*

98

*X9*******

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

246

35 skudd

345

6

Giorgio Molinas

Nordstrand

ER

 

 

*****

50

X*XX*

50

**X**

50

XXXXX*X**9

99

XX***X****

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

349

7

Joachim Balken

Rygge

ER

F

 

X98X9

46

*XX9X

49

X99X8

46

9XXX9XX*9X

97

XX8X9*****

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

141

25 skudd

238

35 skudd

335

8

Kristoffer Guldahl

Rygge

ER

LF

 

99899

44

99979

43

XX999

47

9988987799

83

98*X989899

89

 

 

 

 

 

 

15 skudd

134

25 skudd

217

35 skudd

306

Resultater lag 22 100m

1

Tina Ruud Olsen

Asker

J

 

 

*****

50

XX**8

48

*****

50

XX*XXX***9

99

**X*XX*9*X

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

247

35 skudd

346

2

Lars Oftedal

Asker

J

 

 

XX9X*

49

9X99X

47

*99XX

48

898*9XX***

94

9X9X***X9*

97

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

238

35 skudd

335

3

Stian Oftedal

Asker

ER

 

 

97769

38

88966

37

8998*

44

8968998X79

83

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

119

25 skudd

202

35 skudd

202

4

Bjørn Frederich Petersson

Asker

ER

 

 

X9899

45

X8899

44

8XX9X

47

**9X99XX*9

96

 

0

 

 

 

 

 

 

15 skudd

136

25 skudd

232

35 skudd

232

5

Gunnar Guldahl

Rygge

V65

 

 

*X*89

47

9*XX9

48

XXXXX

50

9999999899

89

XX9*8988*9

91

 

 

 

 

 

 

15 skudd

145

25 skudd

234

35 skudd

325

6

Malin Kristiansen

Skiptvet

R

F

 

9X*99

47

99*XX

48

***9X

49

X*X99X*88*

94

X9**9XX9X8

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

144

25 skudd

238

35 skudd

333

7

Hans Anders Skaug

Skiptvet

R

F

 

X*9X9

48

X*XX*

50

*99X*

48

X*X*99***9

97

X*XXX**XX9

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

243

35 skudd

342

8

Aksel Melbye

Asker

R

L

 

9*899

45

89X79

43

9899*

45

*98*9989X8

90

99998X89*8

89

 

 

 

 

 

 

15 skudd

133

25 skudd

223

35 skudd

312

Resultater lag 23 100m

2

Carl Ludvig Brunsvik

Rygge

J

 

 

*XX*X

50

XXXXX

50

****X

50

X*X9X*****

99

9X***X*XXX

99

 

 

 

 

 

 

15 skudd

150

25 skudd

249

35 skudd

348

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Renè Bjerkestrand

Sørum

J

 

 

XX**X

50

9***X

49

**X*9

49

9X********

99

****X**XX*

100

 

 

 

 

 

 

15 skudd

148

25 skudd

247

35 skudd

347

Resultater lag 24 100m 

1

Stine Strand

Trøgstad

R

 

 

XX*X*

50

X99*X

48

99XXX

48

X**X99*X99

96

**9*9X9X99

95

 

 

 

 

 

 

15 skudd

146

25 skudd

242

35 skudd

337

2

Tina Nøkleby

Trøgstad

J

 

 

X9***

49

9999*

46

99X99