Buer/Kornsjø skytterlag ble stiftet ved at Buer skl. og Kornsjø skl. ble slått sammen i 1973. Historien til skytterlagene på Buer og på Kornsjø kan føres tilbake til tiden omkring unionsoppløsningen.

Hisåsen skytebane ble tatt i bruk i 1989. Året etter, den 20-22/4 1990 ble det første Hisås-stevnet arrangert. 337 skyttere deltok i dette første store skytterstevnet i bygda.

Skytebanen har 8 skiver på 100m og 12 skiver på 200m, alle elektroniske (Megalink). Skyteretningen er østlig. På skytebananlegget er det også bevegelig målbane og Halden pistolklubb har 25m pistolbane.
 

Finn veien

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en kortfattet beretning om Buer/Kornsjø skytterlags historie hvor også de to opprinnelige skytterlagene Buer og Kornsjø har fått sine avsnitt. Det som er skrevet bygger på informasjon fra lagenes protokoller samt egen dokumentasjon. Fordi det mangler protokoller fra Kornsjø skytterlag fra tiden før den andre verdenskrig mangler det foreløpig en del informasjon om denne perioden.

Nedtegnelsene på disse sidene omhandler årene fra skytterlagenes stiftelse 1904/05 og ut århundret.

Søtholmen 30.09.2001
Lars-Ole Aasgård © Buer/Kornsjø skytterlag