SPORTSLIGE TING

Buer skytterlag:

I Norges skyttere (1953) står det at 1 medlem har mesterskapsmedalje med stjerne fra Landsskytterstevnet, 21 har dugleiksmerket og 2 har organisasjonsmedaljen.

Kornsjø skytterlag:

Aimar Brynildsen hadde mesterskapsmedalje fra Landsskytterstevnet. Norges skyttere (1953)

Harald Daffinrud, Kornsjø skl. fikk mesterskapsmedalje ved Landsskytterstevnet i 1962. Stevnet gikk i Kristiansand og Kjell Skøien, Oslo Østre vant med 330p. Grensen for medalje/stjerne var 317p.

I 1949 skjøt Randi Østlie, Kornsjø 182p. til Ferdighetsmerket. Det var det beste resultatet i landet for en kvinne dette året. Hun er å finne i årsmeldingene t.o.m. 1959

I 1968 hadde Trygve Thomassen, Kornsjø skl. Østfold skyttersamlags beste resultat om organisasjonsmedaljene med 283p.

Buer/Kornsjø skytterlag

1975:
Hans Buer, samlagsmester 
på bane 24/8-1975 
1988: Hans-Kristian Berg, samlagsmester på bane i rekruttklassen.
Det var i Sarpsborg den 14/8. Resultat 248 i hovedskytingen. Han hadde skive nr. 2 i finalen og med 98p sikret han seieren direkte. Lagets første samlagsmesteren fra ungdomsklassene.  


1986: For første gang på Norges Cup-stevne. Terningmoen, Elverum 21.juni 1986


Fra venstre: Jan Jansen, Lars-Ole Aasgård, Bjørn Ståhl, Hans Buer,
Kristen Berg, Øystein Moræus og Knut-Olav Signebøen

1995: Ole Anders Jansen, Samlagsmester i baneskyting (rekrutt)

1997: Ole Anders Jansen, Samlagsmester i feltskyting. (rekrutt)

1997: Ole Anders Jansen, Viken II-mester i feltskyting (rekrutt)

1997: Ole Anders Jansen, Rekruttmester i baneskyting ved Landsskytterstevnet i Førde. (349p.)  

1997: Ole Anders Jansen, samlagsmester i baneskyting under stevnet i Aremark (348p) (rekrutt)

1998: Ole Anders Jansen, Medalje på Landsskytterstevnet i Steinkjer (349p. - 6.plass) (Eldre rekr.)

1998: Hans Buer, samlagsmester på bane (347p.)(V65)

1999: Ole Anders Jansen, samlagsmester i feltskyting (Eldre rekr.)

1999: Eva-Marie Jansen, samlagsmester på bane under stevnet i Rygge. (rekrutt)(349p)  

Bildet er fra Landsskytterstevnet i Evje (1999) hvor Eva Marie Jansen  fikk en flott 3.-plass i rekruttenes baneskyting (223 deltagere). Hun skjøt 249+99 og avanserte fra skive 4 til en 3.plass til slutt. 

 

Lars-Ole Aasgård 30.09.2001 - © - Buer/Kornsjø skytterlag