Tilbake

ÅRSMELDING FOR BUER/KORNSJØ SKYTTERLAG 2001

Skytterlagets styre har i 2001 bestått av:

Formann:    Jan Jansen
Nestformann:  Tore M. Brække
Sekretær:   Lars-Ole Aasgård
Kasserer:            Willy Brynildsen
Styremedlem: Svein de Flon
Ungdomsleder:   Svein Bergstrøm
Varamenn:     Kristen Berg og Stein Gunstrøm
Revisorer:    Leif Bokerød og Øystein Moræus
Ungdomsutvalg: Svein Bergstrøm, Stein Gunstrøm og Jan Jansen
Skifeltutvalg: Tore M. Brække
Innendørskomite:    Egil Saksæther, Svein Bergstrøm, Stein Gunstrøm og Jan Jansen.
Instruktører:   Stein Gunstrøm og Jan Jansen
Materialforvalter: Egil Saksæther
Valgkomite: Kristen Berg og Stein Gunstrøm

I 2001 har laget hatt skyttere i følgende klasser:

1     skyttere i klasse 4

10 skyttere i klasse aspirant

1 skytter i  klasse  V55

5     skyttere i klasse 3

  5 skyttere i klasse rekrutt

2 skyttere i klasse V65

4     skyttere i klasse 2

  7 skyttere i klasse eldre rekrutt

 

238 skyttere i klasse 1

10 skyttere i klasse junior

Tilsammen: 283

 

Det er i sesongen avfyrt ca. 23.500 skudd.

Styret har i 2001 hatt 9 styremøter og det har blitt behandlet 40 saker. I tillegg til styremøter har det vært flere planleggingsmøter i forbindelse med anskaffelse av elektroniske skiver. Representanter fra Norma og Megalink var på besøk og demonstrerte sine produkter. Etter nøye overveielser ble det bestemt å inngå avtale med Megalink om leveranse av 13 skiver. Det er 8 skiver til 100m, 4 til 200m samt en innskytingsskive. Alle skivene er i sin konstruskjon like slik at de ved bytte av frontskiver kan benyttes på begge hold. Mye arbeid er også lagt ned i utarbeidelse av kostnadsoverslag, finansieringsplan og søknad til UI. Med  hensyn til arrangementer har det vært et rolig år. I tillegg til de interne konkurranser er det bare Hisås-stevnet samt storviltprøver som er blitt arrangert. 

Årsfesten ble arrangert 4/11 2000 i tråd med tradisjonen på Bøkevangen. Æresbevisninger og gaver ble utdelt for prestasjoner oppnådd i sesongen 2000. Eva Marie Jansen ble tildelt skyttelagets fortjenestemedalje for sin innsats under året som var gått. Finaledeltagelse på Landsskytterstevnet, deltager på Østfolds vinnerlag under Viken II både bane og felt og ikke minst seieren under samlagsskytingen for rekr./jr. på Landsskytterstevnet var store prestasjoner. Det vanket også gaver fra Halden sparebank ikke bare til Eva Marie, men også til Edvard Edvardsen. Begge hadde markert seg med gode plasseringer og finaleskytinger under Landsskytterstevnet.

Hisås-stevnet ble arrangert 18-22/4. Opptakten til stevner var ikke den beste. Skyttertidende med stevneannonsen ble veldig forsinket slik at enkelte lag ikke mottok bladet før siste påmeldingsdag. Heldigvis var det mange som fant annonsen på våre internettsider så påmeldingen gikk greit allikevel. 290 påmeldte var det etter telefonpåmeldingen mandag og tirsdag. På onsdag skulle arrangørlagene skyte på Hisåsen. Natt til onsdag og hele onsdagen snødde det tett og på ettermiddagen onsdag lå det 25 cm snø på skytebanen. Fram til helga ble det gradvis mildere heldigvis og det meste av snøen var borte ved stevnestart lørdag. Lørdag og søndag var det brukbare temperaturer, en del sol, og ubetydelig vind. Frammøtet til skytingene var god, spesielt lørdag og vi endte opp med 275 deltagere, - det samme som i fjor. På 200m var det Søgneskytterne Tor Harald Lund og Mette Finnestad som tok de to første plassene. De har vært med på å sette  preg på stevnene her på Hisåsen i flere år, og Tor Harald fikk med årets seier sin tredje aksje i Halden arbeiderblads mesterskapokal. Pokalen som har vandret siden stevnets oppstart i 1990 vant han med det til odel og eie. For vårt lag ble det  i år en klasseseier. Hans Buer vant i V65 med 350p. Med 26 innertiere slo han Petter Pettersen fra Enebakk som hadde 25!

 

Storviltprøvearrangementene viser en liten nedgang. Etter oppgangen i fjor ser det ut til at nedgangen som startet i 1995 fortsetter. I fjor var det 213 skyttere som avla 183 skyteprøver. I år er tallene 190 skyttere og 173 prøver. Vi har arrangert 9 prøver, 7 mandager og 2 lørdager, som i fjor. I tillegg har det foregått en del trening til på de ordinære treningskveldene. 

Skyttere fra Buer/Kornsjø skytterlag har i sesongen deltatt i 46 konkurranser utenfor eget lag. Flest stevneseire har Hans Buer stått for. Han har 7 seire på bane og 3 på 15-m. Eva Marie Jansen har vunnet 3 banestevner, ett 15-m og ett feltstevne. Både Hans og Eva Marie har skutt 350p. tre ganger i åpne stevner. Eva Marie Jansen har vunnet KM-titler på 15-m og felt, og har også vunnet fylkesmesterskap og samlagsmesterskap på bane. Jan Jansen har vunnet KM-titler på 15-m og felt, Øystein Moræus KM-titler også på 15-m og felt samt seier på samlagsstevnet på bane. Han Buer og Morten Bergstrøm har vunnet KM-15m og Anne Christine Ødegaard har vunnet KM, bane.

Eva-Marie og Hans har deltatt på Østfolds lag i samlagsskytingene på Viken II både bane og felt samt på Landsskytterstevnet. En seier hver har de vært med på. For Hans sin del kom den på Viken II, felt, mens Eva Marie skjøt på vinnerlaget på Viken II, bane. A-pressens landsskyting. Eva Marie Jansen kvalifiserte seg til årets finale som ble arrangert i Røvassdalen  5.august.  Hun skjøt 266 poeng og plasserte seg som nummer 5 av 18 finaledeltagere på 100m.  

Eley Cup. Anne Christine Ødegaard kvalifiserte seg til årets landsfinale etter å ha skutt 346p i kvalifiseringen. I finalen fikk hun 340p og en 5.plass

Landsskytterstevnet
  ble i år arrangert i Bodø i tiden 27/7 – 4/8. Det deltok 6 skyttere fra vårt lag. Det var Jan Jansen, Eva Marie Jansen, Anne Christine Ødegaard, Ole Anders Jansen, Edvard Edvardsen og Hans Buer. Det var lagets to veteraner som gjorde det skarpest i år. Både Edvard og Hans kvalifiserte seg til feltfinalen i V65 etter å ha skutt 30/19 og 30/17. I finalen fikk Hans det best til og med 12/10 i finalen var han med helt toppen. Etter omskyting sikret han seg 3.plassen og fikk mesterskapmedalje. Edvard fikk 8 treff i finalen og plasserte seg som nr. 31. Eva Marie og Hans skjøt også på Østfolds lag i samlagsskytingene for rekr./jr og for veteranene. Det ble ingen seire i år, men veteranene kom på en flott 4. plass med 395p, - en plass de fikk etter å ha skutt om med Østerdal om 3.plassen. Rekr./jr.-laget kom på 12.plass med 392p.   Dugleiksmerkeskytingen  samlet 12 skyttere på 200m. 9 skytter skjøt til gullkrav, 2 til sølv og 1 til bronse. Best resultat hadde Lars-Ole Aasgård med 229p.

Noen flere resultater:

Anne Christine Ødegaard

1

Eley Club cup innl.

Råde

246

 

 

1

KM, felt

Halden

30

 

 

1

KM, bane

Aremark

345

 

 

3

Samlagsstevne, felt

Ise

38

 

 

3

Fylkesmesterskap

Eidsberg

345

 

Eva Marie Jansen

1

KM, felt

Halden

30

 

 

1

KM, 15-m

Degernes

248

 

 

1

Dalslandstreffen

Ed

 

 

 

1

Samlagsstevne, bane

Halden

350

Raufossmedalje

 

1

Åpent bane

Råde

350

 

 

1

Fylkesmesterskap

Eidsberg

350

 

 

2

Samlagsstevne, felt

Råde

42

 Ungdomsmedalje

 

2

Åpent bane

Aremark

349

 

 

2

Åpent bane

Skjeberg

349

 

 

3

Åpent bane

Fredrikstad

346

 

 

5

A-pressefinale

Røvassdalen

 

 

Hans Buer

1

Åpent 15-m

Rakkestad

250

 

 

1

Samlagsstevne, 15-m

Øymark

247

 Samlagsmester

 

1

Åpent bane

Buer/Kornsjø

350

 

 

1

KM, 15-m

Degernes

247

 

 

1

Åpent bane

Fredrikstad

349

 

 

1

Åpent bane

Enebakk

345

 

 

1

Åpent bane

Trøgstad

350

 

 

1

Åpent bane

Skjeberg

350

 

 

1

Åpent bane

Fet

349

 

 

1

Åpent bane

Slagen

349

 

 

2

Åpent 15-m

Degernes

248

 

 

2

Samlagsstevne, felt

Råde

42

 

 

2

Åpent felt

Rygge

42

 

 

2

KM, felt

Halden

30

 

 

2

Åpent bane

Moss og Våler

348

 

 

2

Samlagsstevne, bane

Halden

349

 

 

2

Fylkesmesterskap

Eidsberg

346

 

 

2

Åpent bane

Nøtterø

347

 

2

Åpent bane

Rygge

348

 

 

3

Landsskytterstevnet

Bodø

42

 

 

3

Viken II, felt

Oslo

42

 

 

3

Åpent bane

Aremark

347

 

 

3

Åpent bane

Ski

347

 

 

3

Åpent bane

Etnedal

346

 

Jan Jansen

1

KM, felt

Halden

29

 

 

1

KM, 15-m

Degernes

231

 

 

2

Åpent felt

Råde

28

 kl. 3

 

2

Viken II, felt

Oslo

28

 kl. 3

 

3

Åpent felt

Trøgstad

27

 kl. 3

Morten Bergstrøm

1

KM, 15-m

Degernes

244

 

 

 

Organisasjonsmed.

Fredrikstad

269

 Sølv medalje

Øystein Moræus

1

KM, felt

Halden

10

 

 

1

KM, 15-m

Degernes

217

 

 

1

Samlagsstevne, bane

Halden

224

 

 

1

Åpent bane

Skjeberg

223

 

 

2

Fylkesmesterskap

Eidsberg

232

 

                                                                                                                                               

KRETSMESTERSKAP

 

 

Feltskyting

15-M

Bane

ER:  Eva Marie Jansen

ER:   Eva Marie Jansen

JR:   Anne Christine Ødegaard

JR:   Anne Christine Ødegaard

JR:    Morten Bergstrøm

 

Kl.1: Øystein Moræus

V65:  Hans Buer

 

Kl.3: Jan Jansen

Kl.1:  Øystein Moræus

 

 

Kl. 3: Jan Jansen

 

   

INTERNE  KONKURRANSER

Hagen Granlis krus:  Jan Jansen

Juleskyting: Eva-Marie Jansen

Kynningsruds gavekrus: Jan Jansen

Skytterlagets pokal: Øystein Moræus

Halden sparebanks pokaler:

kl. 2-3: Lars-Ole Aasgård 327p

Thure Stenersrøds minnekrus:

Eva-Marie Jansen (til eie)

 

LAGMESTERSKAP

 

15-M

Feltskyting

Baneskyting

Rekrutt

Hans-E. Folkeseth 227p.

 

 

E.rekrutt

 

Eva-Marie Jansen, 30 tr.

 

Junior

Anne-Chr. Ødegaard 239p.

Anne-Chr. Ødegaard, 30 tr.

Anne-Chr. Ødegaard, 345p.

V65

Hans Buer, 250p.

Hans Buer, 30 tr.

Edvard Edvardsen, 339p.

Klasse 1

Øystein Moræus, 224p.

Øystein Moræus, 22 tr.

Øystein Moræus, 227p.

Klasse 2-5

Jan Jansen, 219p.

Jan Jansen, 26 tr.

Jan Jansen, 319p.